An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng
Tự hào 59 năm truyền thống vẻ vang của Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 – 3/3/2018)
04:49 | 27/02/2018 Print   E-mail    

Tự hào 59 năm truyền thống vẻ vang của Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 – 3/3/2018)

---------------- 

Cách đây tròn 59 năm, ngày 3/3/1959, Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 100/TTg thành lập lực lượng công an nhân dân, " Thống nhất các đơn vị bộ đội quốc phòng đang làm công tác bảo vệ nội địa, bảo vệ biên giới, giới tuyến và các đơn vị công an biên phòng, cảnh sát vũ trang thành một lực lượng vũ trang chuyên trách công tác biên phòng và bảo vệ nội địa, lấy tên là công an nhân dân vũ trang, đặt dưới sự lãnh đạo của Bộ Công an". Đây là lực lượng tiền thân của Bộ đội Biên phòng ngày nay. Do đó, từ năm 1959 đến nay, ngày 3 tháng 3 hàng năm chính thức trở thành ngày truyền thống của Bộ đội Biên phòng. Đây là mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu sự ra đời của một lực lượng vũ trang cách mạng do Đảng và Bác Hồ sáng lập, có ý nghĩa vô cùng to lớn về bước phát triển mới của sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Bộ đội biên phòng chung tay giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt (Nguồn ảnh: Báo Biên phòng) 

Trải qua 59 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, lực lượng Công an nhân dân vũ trang trước đây - Bộ đội Biên phòng ngày nay luôn được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn đấu tranh cách mạng và đã không ngừng phát triển, trưởng thành về mọi mặt. Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đã nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, bám trụ nơi tuyến đầu biên giới, biển đảo, đồng cam cộng khổ, đoàn kết một lòng, gắn bó máu thịt với nhân dân, không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào việc quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Với tinh thần "Trung thành với Ðảng, tận tụy với dân", "Coi đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt", cán bộ, chiến sĩ Biên phòng ở những vùng sâu, vùng xa đã kiên trì bám trụ, vận động quần chúng, tuyên truyền đường lối, chính sách của Ðảng và Nhà nước, tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, tận tình giúp đỡ nhân dân đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa.

59 năm đã trôi qua, lớp lớp cán bộ, chiến sỹ bộ đội Biên phòng Việt Nam luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng và ý chí “quyết chiến, quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam, đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ biên giới, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Nhiều đồng chí đã hi sinh anh dũng trong chiến đấu bảo vệ biên giới, trong đấu tranh chống các loại tội phạm, trong giúp đỡ nhân dân phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; có đồng chí khi bị địch bắt, luôn kiên quyết một lòng một dạ trung thành với Đảng, với Tổ quốc; nhiều đồng chí không quản ngại khó khăn, gian khổ xung phong lên biên giới công tác, coi đồn là nhà, biên giới là quê hương thứ hai của mình, tình nguyện gắn bó cả cuộc đời với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Trong thời kỳ đổi mới, Bộ đội Biên phòng đã phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, tích cực nghiên cứu đổi mới toàn diện các biện pháp công tác; chủ động phối hợp với các ngành, các lực lượng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; tích cực tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế -  xã hội, giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão lũ; chủ động đấu tranh góp phần làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; vừa giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, biển, đảo của Tổ quốc, vừa phát triển quan hệ giữa nước ta với các nước láng giềng, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị; đấu tranh có hiệu quả với các tội phạm về ma túy, buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới, buôn bán tiền giả, vũ khí, chất nổ, buôn lậu và gian lận thương mại...

Trong những năm gần đây, Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước đề ra các chủ trương, chính sách xây dựng và ổn định biên giới một cách cơ bản, toàn diện. Đồng thời đã trực tiếp phối hợp với cán bộ, ban, ngành ở Trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương đẩy mạnh hoạt động “Ngày biên phòng toàn dân” trên phạm vi cả nước với nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực nên đã tổ chức được nhiều phong trào quần chúng tiêu biểu trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới như: Phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc giới và giữ gìn an ninh trật tự xóm, bản biên giới; “Thanh niên xung kích bảo vệ đường biên”; “Tổ phụ lão, tổ phụ nữ quản lý thôn, bản biên giới”; “Tổ tàu, thuyền bến bãi an toàn, văn hóa”; “Thôn xóm, bản, làng bình yên không có tội phạm ma túy”; “Già làng, trưởng bản gương mẫu”; “Lớp học tình thương”... Cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đã một lòng, một dạ vì dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, nêu cao phẩm chất và truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân trong chiến đấu bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân; tích cực tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục có hiệu quả những thiệt hại về thiên tai, ổn định đời sống nhân dân.

Nhiệm vụ công tác biên phòng trong thời kỳ đổi mới đã phát huy sức mạnh tổng hợp của các biện pháp công tác biên phòng, xác định công tác trinh sát là mũi nhọn, công tác vận động quần chúng là cơ bản, công tác tuần tra vũ trang là quan trọng, kết hợp chặt chẽ an ninh, quốc phòng và đối ngoại, lấy xây dựng nền Biên phòng toàn dân làm cơ sở nền tảng, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo ở khu vực biên giới với giúp đỡ nhân dân phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão, lụt...Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã tích cực nghiên cứu, đổi mới toàn diện các biện pháp công tác biên phòng. Đổi mới tư duy lý luận về công tác biên phòng, đổi mới đối sách đấu tranh với các loại đối tượng; đổi mới về bố trí, sử dụng lực lượng, phương tiện và hình thức, biện pháp phối hợp với các ngành, các lực lượng trong bảo vệ biên giới quốc gia..., phục vụ tốt chủ trương mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và Nhà nước.

Tự hào 59 năm truyền thống vẻ vang của Bộ đội Biên phòng Việt Nam, mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã  và đang giữ gìn và phát huy tốt phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người quân nhân cách mạng, của “Bộ đội Cụ Hồ”; luôn vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, kề vai sát cánh bên nhau trên tình thương yêu đồng chí, đồng đội, trên dưới một lòng, đồng tâm hiệp lực, lập công tập thể, tạo lên sức mạnh nội lực vượt qua mọi thử thách hy sinh, chiến đấu và công tác với tinh thần sáng tạo có kỷ luật, có kỹ thuật và năng suất, chất lượng, hiệu quả; nêu cao ý thức “cần, kiệm, liêm, chính”, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quản lý, sử dụng tốt vũ khí, trang bị, kỹ thuật, tích cực tăng gia sản xuất, tổ chức tốt đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Tinh thần đồng chí, đồng đội, ý thức cộng đồng trách nhiệm của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ không chỉ thể hiện khi còn trong quân ngũ, mà còn được duy trì và phát huy cả khi đã chuyển ngành, nghỉ hưu, hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương... Đó chính là những phẩm chất cao đẹp của người chiến sỹ biên phòng đã được tôi luyện trong môi trường công tác, chiến đấu đầy khó khăn, gian khổ, nguy hiểm./.

Bài: Lê Ngân, BBT