Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Vẻ vang truyền thống
08:59 | 05/03/2018 Print   E-mail    

Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3: 

Vẻ vang truyền thống

---------

 

 

Truyền thống Hội ta thật vẻ vang

Thiêng liêng quí giá đáng ngàn vàng

Hội viên đoàn kết luôn hăng hái

Cán bộ nêu gương vẫn sẵn sàng

Được Đảng yêu thương niềm hạnh phúc

Chính quyền tin tưởng sáng vinh quang

Toàn dân sát cánh cùng chung sức

Vững bước đi lên thế sẵn sàng./. 

Thơ: Trọng Chu, BBT