Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tại thành phố Vũng Tàu.
08:36 | 12/03/2018 Print   E-mail    

Những năm qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp tại thành phố Vũng Tàu đã có nhiều đổi mới, chủ động vào cuộc, làm tốt hơn vai trò người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Nghị quyết của HĐND thành phố Vũng Tàu đã kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nội dung các Nghị quyết cơ bản bám sát với tình hình thực tế ở địa phương và có tính khả thi cao, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Hoạt động giám sát của HĐND các cấp ở thành phố Vũng Tàu đã góp phần quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc ở địa phương. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, khiếu nại tố cáo của công dân được tăng cường và đem lại hiệu quả tích cực.

Đồng chí Mai Ngọc Thuận - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Vũng Tàu tại Kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố khóa VI (Tháng 12 năm 2017) – Nguồn ảnh: baobariavungtau.com.vn

Năm 2017 vừa qua, HĐND thành phố Vũng Tàu luôn chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp, duy trì hiệu quả hoạt động giám sát, đổi mới một cách toàn diện, thực chất hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, phiên giải trình của Thường trực HĐND bảo đảm thật sự dân chủ, xây dựng, đi đến tận cùng của vấn đề. Công tác chuẩn bị, nhất là về nội dung được thực hiện tốt, chất lượng ngày càng được nâng cao. Hoạt động tiếp xúc cử tri được đổi mới, tổ chức tiếp xúc với đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND đến tận các khu phố. Chương trình kỳ họp được xây dựng hợp lý, khoa học; dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động thảo luận. Đặc biệt, thường trực HĐND thành phố đã lựa chọn các vấn đề để đưa ra chất vấn có trọng tâm như: Sắp xếp nuôi trồng hải sản lồng bè tại xã Long Sơn; xây dựng khu phố, thôn văn hóa; cấp giấy phép xây dựng cho các hộ dân, cơ sở kinh doanh ven biển; việc xả thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố...... Các đại biểu HĐND thành phố Vũng Tàu luôn phát huy tinh thần, trách nhiệm của mình trong việc xem xét các báo cáo, thảo luận đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Hoạt động thảo luận diễn ra sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, tập trung vào những nội dung trọng tâm của kỳ họp và những vấn đề đang được cử tri quan tâm. Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND thành phố đã lựa chọn những vấn đề cử tri quan tâm, những vấn đề bức xúc để định hướng thảo luận và chất vấn trực tiếp tại kỳ họp..

Hằng năm, các ban của HĐND thành phố Vũng Tàu luôn thực hiện giám sát có trọng tâm, trọng điểm, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới, đi sâu vào những nội dung cụ thể mà cử tri quan tâm; kết hợp giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND. Nội dung giám sát tập trung vào việc chấp hành pháp luật và các Nghị quyết của HĐND thành phố; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết những kiến nghị sau giám sát, sau chất vấn của HĐND và các kiến nghị của cử tri. Cùng với việc giám sát thường xuyên, năm 2017, các ban HĐND thành phố Vũng Tàu đã thành lập đoàn giám sát chuyên đề giám sát trực tiếp các khoản thu đóng góp của nhân dân tại 17  phường, xã và các khoản thu trong trường học năm học 2016-2017 tại các trường học trên địa bàn thành phố; giám sát tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản; giám sát công tác quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp tại một số cơ quan, đơn vị...

Theo ông Nguyễn Việt Dũng – Phó Chủ tịch HĐND thành phố Vũng Tàu thì trong những năm qua HĐND thành phố luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại các kỳ họp. Thường trực Hội đồng nhân dân theo hướng tập trung đi vào chiều sâu, giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc được nhiều cử tri quan tâm. Hoạt động chất vấn luôn đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, có tính tranh luận, đối thoại với tinh thần thẳng thắn, xây dựng; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện những cam kết của các tổ chức, cá nhân về trách nhiệm đã hứa trước Hội đồng nhân dân và cử tri. Lãnh đạo HĐND thường xuyên tăng cường sâu sát cơ sở; chỉ đạo tiếp tục đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo hướng sâu sát, thiết thực, hiệu quả; quan tâm tiếp xúc cử tri theo chuyên đề. Chú trọng mở rộng các đối tượng cử tri được mời tham dự các hội nghị tiếp xúc cử tri nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; đồng thời, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để kiến nghị giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri và các tầng lớp nhân dân trong thành phố. Quan tâm thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư của công dân theo luật định.

Có thể thấy rằng, việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND thành phố Vũng Tàu đã góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND các cấp vào cuộc sống, thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố Vũng Tàu ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được củng cố; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Trong thời gian tới, HĐND thành phố Vũng Tàu sẽ tiếp tục cải tiến, đổi mới phương thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả các hoạt động của thường trực HĐND, các ban HĐND, tập trung vào hoạt động theo chương trình đã đề ra, xứng đáng là cơ quan đại biểu của nhân dân, góp phần xây dựng thành phố Vũng Tàu phát triển bền vững, ngày càng văn minh, hiện đại./.

Bài: Bằng Lăng, BBT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn