Thông tin từ các đơn vị Thông tin từ các đơn vị
Thành phố Vũng Tàu chấn chỉnh việc thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng và thi hành án hình sự
08:59 | 12/03/2018 Print   E-mail    

UBND thành phố Vũng Tàu vừa ban hành công văn số 865/UBND-CA ngày 23/02/2018 Về việc chấn chỉnh việc thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng và thi hành án hình sự năm 2017.

Để công tác tái hòa nhập cộng đồng đi vào chiều sâu có hiệu quả thiết thực hơn nữa trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, trong thời gian tới UBND Thành phố đã chỉ đạo các ngành đơn vị: Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, các cấp, các ngành và toàn xã hội tích cực thực hiện Nghị định 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ; tham gia xóa bỏ mặc cảm kỳ thị, hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương ổn định cuộc sống. Lực lượng công an tiến hành rà soát, phân loại, cập nhật thông tin về các đối tượng, bổ sung hồ sơ, sổ sách nhằm chủ động quản lý số người chấp hành xong án phạt tù về địa phương. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị, địa phương trong trao đổi, cung cấp thông tin, tình hình liên quan đến người chấp hành xong án phạt tù về cư trú trên địa bàn nhưng đi nơi khác, số từ địa phương khác đến cư trú trên địa bàn để kịp thời quản lý, giáo dục, giúp đỡ, phòng ngừa không để đối tượng  tái phạm tội, vi phạm pháp luật. Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trên địa bàn về vật chất tinh thần, có biện pháp thiết thực để thực hiện tốt công tác quản lý, giúp đỡ, có cơ chế ưu đãi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiếp nhận, bố trí việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù để họ sớm có cuộc sống ổn định tái hòa nhập cộng đồng.

Ngoài ra Thành phố chỉ đạo các ngành quan tâm phối hợp tổ chức dạy nghề, tạo điều kiện cho vay vốn, vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiếp nhận người chấp hành xong án phạt tù vào làm việc để ổn định cuộc sống; Tập trung chỉ đạo cấp cơ sở xây dựng, nhận rộng các mô hình tái hòa nhập cộng đồng tiêu biểu, định kỳ sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ, kịp thời biểu dương, khen thưởng những người chấp hành xong án phạt tù tiêu biểu về hòa nhập cộng đồng, định kỳ sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ, kịp thời biểu dương khen thưởng những người chấp hành xong án phạt tù tiêu biểu trong lao động, kinh doanh, sản xuất giỏi và những cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc  để khuyến khích nhằm thực hiện có hiệu quả.

Văn bản của UBND Thành phố cũng chỉ ra những ưu điểm, tồn tại trong việc thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng và thi hành án hình sự tại các UBND phường, xã, công an phường, xã từ đó chỉ đạo các đơn vị tập trung khắp phục các nội dung tồn tại, thiếu quan tâm để toàn Thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ mà Nghị định 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định./. 

Tin: Thắng Cảnh, BBT