Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu rà soát đối tượng đã được Nhà nước hỗ trợ về nhà ở, đất ở
09:32 | 12/03/2018 Print   E-mail    

UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu rà soát đối tượng đã được Nhà nước hỗ trợ về nhà ở, đất ở

Dự án nhà ở xã hội Lan Anh 1 mở rộng-đợt 2, thành phố Vũng Tàu có 03 người đăng ký mua, trong đó Phường 12 có 01 người là Trần Đình Tuấn, địa chỉ 13/9B Chi Lăng; phường Rạch Dừa có 02 người là bà Võ Thị Xoan, địa chỉ 625/46 đường 30/4 và Trương Hải Quyền, địa chỉ 35 Hồ Tri Ân; UBND Thành phố yêu cầu UBND 02 phường có người đăng ký mua nhà ở xã hội có trách nhiệm rà soát xem các đối tượng trên đã được Nhà nước hỗ trợ về nhà ở, đất ở trên địa bàn chưa? và báo cáo về UBND Thành phố thông qua phòng Quản lý đô thị./.

Tin: Trần Việt, BBT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn