Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Triển khai kế hoạch tiếp tục giải tỏa tàu cá hoạt động, neo đậu tuyến bờ từ Cửa Lấp đến mũi Sao Mai năm 2018
09:36 | 12/03/2018 Print   E-mail    

Ban Chỉ đạo giải tỏa tàu cá từ Cửa Lấp đến Sao Mai thành phố Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 20/02/2018 thực hiện công tác giải tỏa tàu cá hoạt động, neo đậu tuyến bờ từ Cửa Lấp đến mũi Sao Mai thành phố Vũng Tàu năm 2018.

Phải có hướng giải quyết thuyền thúng, bãi tắm khu vực Long Cung-Thủy Tiên mới sạch, đẹp?

Mục đích của Kế hoạch là duy trì an ninh trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường tại khu vực tuyến bờ từ Cửa Lấp đến mũi Sao Mai, trọng tâm là khu vực Bãi Trước, tạo dựng cảnh quan sạch đẹp nhât là khu vực Bãi tắm thu hút du khách đến với thành phố Vũng Tàu. Tạo thông thoáng an toàn giao thông đường thủy tại khu vực tuyến bờ từ cầu Cửa Lấp đến mũi Sao Mai. Kế hoạch cũng yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, đơn vị thuộc Ban chỉ đạo để duy trì hiệu quả kết quả kết quả giải tỏa tàu cá, sử dụng phương tiện tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý việc tàu cá tái lấn chiếm hoạt động neo đậu sau giải tỏa, đảm bảo hiệu quả linh hoạt; hướng dẫn sắp xếp các tàu cá neo đậu ổn định khu vực sông Dinh, Bến Đá, Bến Đình.

Kế hoạch cũng đá giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, tổ chức trong BCĐ đồng thời thực hiện chế độ báo cáo. Trong thời gian qua số lượng tàu neo đậu khu vực Bãi Trước đã giảm đáng kể, các lực lượng làm nhiệm vụ đã tích cực trong công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm góp phần tạo được cảnh quan, môi trường khu vực bãi tắm Bãi Trước, môi trường tốt đã thu hút lượng khách đến tắm biển khá đông, dư luận nhân dân đồng tình và đánh giá cao việc triển khai của BCĐ.

Tuy nhiên đối với thành phố Vũng Tàu hiện nay chưa có phương án khả thi để giải quyết 02 điểm còn ghe nhỏ và thuyến thúng vào bãi tắm đó là ghe lưới cá trích vào bãi tắm Bãi Sau từ tháng 4 đến tháng 10 âm lịch hàng năm và hàng trăm thuyền thúng vào bãi tắm khu vực Long Cung, Thủy Tiên, Phường 10 ảnh hưởng đến môi trường du lịch. Giải tỏa ghe và thuyền thúng khu vực này nằm trong Quyết định 16/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, theo đại diện phòng Kinh tế Thành phố đang lấy ý kiến của các ngành chức năng để thống nhất triển khai. Việc giải tỏa tàu ghe và xây dựng các bãi tắm sạch, đẹp, văn minh là rất cần thiết và khẩn trương triển khai, do vậy các cấp ngành của Tỉnh, Thành phố cần sớm vào cuộc để giải quyết các vướng mắc đồng thời phải kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình không hợp tác nhằm đưa các bãi tắm sạch phục vụ khách du lịch cũng là nhiệm vụ nằm trong Kế hoạch Ban Chỉ đạo giải tỏa tàu cá từ Cửa Lấp đến Sao Mai thành phố Vũng Tàu./.

Tin, ảnh: Lại Giang, BBT 

Description: C:\Users\Administrator\Downloads\IMG_7033.JPG