Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Theo dõi, ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc GandCarb
06:13 | 17/04/2018 Print   E-mail    

Thực hiện Công văn 305/STTTT-VT-CNTT ngày 09/4/2018 của Sở Thông tin và truyền thông Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc theo dõi, ngăn chặn mã độc GandCarb và nhằm cảnh báo khẩn cấp đến các phòng, ban chuyên môn, UBND  các phường xã về việc phát tán mã độc tống tiền GandCarb, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 1938/UBND-VHTT ngày 12/4/2018 về việc theo dõi, ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc GandCarb.

 

Theo đó, mã độc GandCarb được đánh giá là mã độc tống tiền rất nguy hiểm, có thể đánh cắp thông tin và mã hóa toàn bộ dữ liệu trên máy vị lây. Hiện mã độc GandCarb đã và đang tấn công nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam.

UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu Văn phòng HĐND và UBND tiến hành rà soát kiểm tra bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống Sever của UBND thành phố; tiến hành kiểm tra hệ thống bảo mật, đề xuất mua phần mềm diệt Virut bản quyền cho hệ thống, cập nhật bản và lỗi Windown mới nhất, tăng cường công tác giám sát hệ thống; thực hiện cập nhật dữ liệu định kỳ.

UBND thành phố Vũng Tàu cũng yêu cầu các phòng, ban chuyên môn, UBND các phường, xã khuyến cáo, phổ biến cho toàn thể CBCC-VC và người lao động, người tham gia sử dụng hạ tầng CNTT tại đơn vị, đặc biệt nâng cao cảnh giác, không mở (click), tải về các liên kết (link) có các tập tin dạng *.doc, *.pdf, *.zip, *.rar…các tập tin đính kèm trong mail, các phần mềm trò chuyện, giao tiếp “chat” trong mạng xã hội (Zalo, Facebook, messenger…) khi không rõ nguồn gốc người gửi hoặc xác định được người gửi nhưng tiêu đề, tên file không rõ ràng, có ký tự lạ, ngôn ngữ khác thường cần xác minh rõ trước khi tải về máy tính. Khi phát hiện sự cố liên lạc với bộ phận quản trị mạng của thành phố để được hướng dẫn khắc phục.

UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND 17 phường, xã của thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Văn bản này./.

Tin: Bằng Lăng, BBT