Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Thành phố Vũng Tàu phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu phát triển Kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2018, vững bước đi lên trong thời kỳ hội nhập.
08:53 | 06/05/2018 Print   E-mail    

Sau gần 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015-2020) về xây dựng thành phố Vũng Tàu là thành phố xanh, sạch, đẹp, văn minh, thân thiện và ấn tượng, Đảng bộ và chính quyền thành phố đã chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều biện pháp, cách làm chủ động, sáng tạo; phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền được đổi mới theo hướng quyết liệt, sâu sát, quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Từ đó tạo nên thành quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực, đưa thành phố Vũng Tàu ngày càng vững bước đi lên, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu phát triển Kinh tế - xã hội, Quốc phòng an ninh năm 2018 và những năm tiếp theo.Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, hoa và ngoài trời

Cột cờ Bãi Sau thành phố Vũng Tàu

Theo báo cáo của UBND thành phố Vũng Tàu tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I năm 2018 vừa qua, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế của thành phố Vũng Tàu đạt tỷ lệ tương đối khá so với kế hoạch đề ra và tiếp tục có bước tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2017. Doanh thu Thương mại dịch vụ trong Quý I năm 2018 đạt 42.500 tỷ đồng, đạt 21,1% kế hoạch, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2017. Riêng doanh thu dịch vụ Du lịch đạt 2.175 tỷ đồng, đạt 17,5% kế hoạch, tăng 3,33% so với cùng kỳ năm 2017, tổng số lượt khách đến tham quan, du lịch khoảng 1,955 triệu lượt khách. Thành phố thường xuyên triển khai thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn cho khách, kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh hoạt động du lịch…Giá trị sản xuất ngành Công nhiệp – Tiểu thủ công nghiệp trong Quý I năm 2018 đạt 4.739 tỷ đồng, đạt 17,4% kế hoạch, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2017. Thành phố đã tổ chức kiểm tra an toàn điện, phòng chống cháy nổ tại các chợ và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Thành phố Vũng Tàu đã và đang có chủ trương phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ, thương mại du lịch, đưa dịch vụ du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời phát triển công nghiệp và xây dựng theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường.

Việc đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị được thành phố Vũng Tàu xác định là một trong những khâu đột phá quan trọng để thành phố vững bước đi lên trong thời kỳ hội nhập. Những năm qua, các công giao thông tại thành phố Vũng Tàu được đầu tư đã bám sát quy hoạch, xây dựng đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu, hiệu quả kinh tế. Qua đó hình thành mạng lưới giao thông tương đối hoàn chỉnh, tạo điểm nhấn trong các khu vực đô thị. Đến nay, nhiều công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật như: Đường 30/4, đường Bình Giã, đường Nguyễn Tri Phương, sắp tới là đường Nguyễn Hữu Cảnh…. và các tuyến đường giao thông trong thành phố đã và đang được hoàn thiện, tạo bước đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị ngày càng hiện đại, đồng bộ. Tuy nhiên, một trong những khó khăn mà thành phố Vũng Tàu đang gặp phải đó là do nhu cầu xây dựng, chỉnh trang đô thị của Thành phố rất lớn, trong khi nguồn vốn ngân sách lại hạn hẹp, do vậy thành phố sẽ có chủ trương huy động mọi nguồn lực xã hội để phát triển hạ tầng đô thị, thu hút đầu tư bằng nhiều hình thức và đưa ra các cơ chế phù hợp như: Đầu tư bằng hình thức đối tác công tư (PPP), thu hút nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân đầu tư vào những lĩnh vực lợi thế của Thành phố…

Theo Lãnh đạo UBND thành phố Vũng Tàu thì năm 2018 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI, thành phố Vũng Tàu đang đứng trước những thuận lợi cơ bản, song phải đối diện với những khó khăn, thách thức, vừa phải hoàn thành các nhiệm vụ KT-XH đề ra, vừa phải khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong những năm qua; phát huy sức mạnh đoàn kết, sự đồng thuận trong nhân dân, sự quyết liệt, quyết tâm trong lãnh đạo, điều hành và trách nhiệm cá nhân để đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri. Trong thời gian tới, ngoài các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết các Kỳ họp đã thông qua, thành phố Vũng Tàu đang phấn đấu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị với quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội thành phố và kết nối phát triển với các huyện trong Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ổn định, vững chắc; tập trung nghiên cứu, xây dựng triển khai chương trình, kế hoạch tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch... trên cơ sở minh bạch hóa, công khai hóa, đơn giản hóa thủ tục, bình đẳng trong tiếp cận các dự án đầu tư… tạo động lực cho thành phố phát triển nhanh và bền vững.

Bên cạnh đó, thành phố Vũng Tàu đã và đang triển khai có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội; chú trọng Đề án giảm nghèo; chăm lo đời sống cán bộ hưu trí, cán bộ công chức, viên chức, đối tượng chính sách và người dân lao động còn khó khăn, nhất là trong dịp Lễ, Tết. Tiếp tục xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, thân thiện, ấn tượng. Xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố Vũng Tàu về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, củng cố Quốc phòng – an ninh, củng cố các lực lượng gìn giữ ANTT cơ sở. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, tinh giản biên chế, cải cách hành chính, kỷ luật kỷ cương hành chính. Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá cán bộ công chức, viên chức; có kế hoạch điều chuyển phù hợp, đảm bảo đúng người, đúng việc. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa xin lỗi, bỏ phiếu tín nhiệm theo quy định khi không thực hiện đúng cam kết; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, thiếu tinh thần trách nhiệm, chậm tiến độ công việc.

Để hoàn thành tốt mục tiêu phát triển Kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh năm 2018 và những năm tiếp theo, vững bước đi lên trong thời kỳ hội nhập, trong thời gian tới, thành phố Vũng Tàu sẽ phấn đấu thực hiện thành công những chính sách phát triển kinh tế-xã hội, coi trọng giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh để bảo đảm cho thành phố Vũng Tàu là thành phố hiện đại và văn minh./.

Bài, ảnh: Bằng Lăng, BBT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn