Thông tin từ các đơn vị Thông tin từ các đơn vị
Phường 12 triển khai phương án cưỡng chế thu hồi đất 05 hộ thuộc dự án cải tạo nâng cấp đường 30/4
09:22 | 06/05/2018 Print   E-mail    


 
Công trình này sẽ bị cưỡng chế vào ngày 08/5/2018 để thực hiện dự án đường 30/4 

Sáng ngày 04/5, tại phòng họp UBND Phường 12, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Vũng Tàu đã tiến hành họp triển khai thực hiện Phương án 01/PA-BTHCCTHĐ ngày 02/5/2018 của Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Vũng Tàu, cưỡng chế thu hồi đất 05 hộ thuộc dự án cải tạo nâng cấp đường 30/4. Ông Vũ Bá Soan, Chủ tịch UBND Phường 12, Phó Ban thường trực Ban thực hiện cưỡng chế chủ trì buổi họp, tham gia có các thành viên Ban thực hiện cưỡng chế, lãnh đạo các đơn vị liên quan, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các đoàn thể, Khu phố có hộ bị cưỡng chế Phường 12.

Thực hiện các Quyết định số 6986/QĐ-UBND, 6988/QĐ-UBND, 6989/QĐ-UBND, 6991/QĐ-UBND, 6992/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu về việc cưỡng chế thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi đất 05 hộ thuộc dự án cải tạo nâng cấp đường 30/4. Ban thực hiện cưỡng chế đã thông qua Phương án cưỡng chế, UBND Phường 12 cũng đã báo cáo nhanh về việc vận động 05 hộ trước khi thực hiện cưỡng chế, trong đó đã có 01 hộ chấp nhận tự tháo dỡ, 01 hộ sẽ thực hiện thủ tục nhận tạm ứng tiền vì đã có Quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ, 01 hộ sẽ giao cho phòng Quản lý đô thị đánh giá lại cột xây dựng bằng gạch của công trình trước khi thực hiện cưỡng chế, còn lại 02 hộ tại số nhà 1251 và 1253 đường 30/4 sẽ thực hiện cưỡng chế theo kế hoạch.

Ban thực hiện cưỡng chế họp thông qua Phương án cưỡng chế để thực hiện dự án đường 30/4

Tuy nhiên theo Ban thực hiện cưỡng chế lãnh đạo đạo Thành phố sẽ thực hiện đối thoại với các hộ bị cưỡng chế lần cuối trước khi thực hiện cưỡng chế đối với các hộ này. Các thành viên thực hiện cưỡng chế đã thảo luận đóng góp ý kiến vào kế hoạch, việc cưỡng chế thực hiện quyết định của UBND Thành phố là việc cần làm để giữ nghiêm kỹ cương trong quản lý nhà nước và thực hiện hoàn thành kế hoạch đối với đường 30/4, đưa vào sử dụng sớm nhất, cũng có ý kiến đưa ra một số nội dung boăn khoăn đối với trường hợp hộ dân số nhà 1251 đường 30/4 theo báo cáo của UBND Phường 12 hộ dân thuộc hộ già, neo đơn, khó khăn đề nghị hỗ trợ 10 triệu để sửa chữa nhà thì có nhất thiết phải cưỡng chế không? Sao không tiếp tục vận động hoặc vận động đóng góp ủng hộ vừa có tính nhân văn, tạo được dư luận tốt… Ông Vũ Bá Soan, Chủ tịch UBND Phường 12 đã ghi nhận các ý kiến đóng góp đồng thời sẽ báo cáo Trưởng Ban thực hiện cưỡng chế cho ý kiến cuối cùng.

Theo kế hoạch, việc tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo UBND Thành phố với các hộ dân bị cưỡng chế sẽ thực hiện vào ngày 07/5, việc thực hiện cưỡng chế dự kiến sẽ tổ chức vào sáng ngày 08/5/2018./.

Tin, ảnh: Thắng Cảnh, BBT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn