An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng
Tăng cường tuyên truyền hướng nghiệp tuyển sinh Quân sự năm 2018
09:25 | 06/05/2018 Print   E-mail    

Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên về quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống của quê hương BR-VT, thành phố Vũng Tàu anh hùng trong hai cuộc kháng chiến cũng như trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc; giúp các thanh niên trong và ngoài quân đội nắm chắc chỉ tiêu, tiêu chuẩn, thời gian và các quy định về công tác tuyển sinh vào các học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp quân sự năm 2018. Ban tuyển sinh quân sự thành phố Vũng Tàu đã ban hành kế hoạch số 210/KH-TSQS tuyên truyền, hướng nghiệp công tác tuyển sinh quân sự năm 2018.

Theo đó một trong những phương hướng quan trọng của Tuyển sinh Quân sự năm 2018 là tăng cường tuyên truyền hướng nghiệp trong tuyển sinh quân sự. Công tác này được chú trọng ngay từ địa phương, đơn vị. Ban Tuyển sinh Quân sự phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể của địa phương: Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cha mẹ học sinh... trong tổ chức tuyên truyền; làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó, chú trọng vai trò của hệ thống truyền thanh ở cơ sở... nhằm giúp thí sinh, gia đình nắm vững quy chế và thông tin tuyển sinh vào các trường Quân đội.

Phát huy truyền thống hăng hái lên đường nhập ngũ của thanh niên Vũng Tàu hàng năm, sẽ có nhiều học sinh đăng ký tuyển sinh vào các trường Quân đội

Đối với các nhà trường, học viện trong Quân đội tiếp tục hoàn thiện Đề án tuyển sinh và công bố công khai các thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của nhà trường và các phương tiện thông tin đại chúng. Các học viện, nhà trường cử cán bộ phối hợp với Ban Tuyển sinh Quân sự các địa phương và Báo Tuổi trẻ, Thanh niên,... tư vấn, tuyên truyền tuyển sinh tại các địa phương, các trường THPT; chú trọng tuyên truyền cho các đối tượng học sinh ở các trường chuyên, lớp chọn, với tinh thần tích cực nhất, tăng cường tuyên truyền để thu hút nguồn thí sinh đăng ký sơ tuyển và xét tuyển vào các trường Quân đội.

Ban tuyển sinh Quân sự thành phố Vũng Tàu cũng đã phân công sỹ quan thuộc Ban chỉ huy Quân sự Thành phố đến các trường THPT trên địa bàn thực hiện công tác tuyên truyền, giới thiệu nét cơ bản về tuyển sinh vào các học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp quân sự trên cả nước cho học sinh nắm, biết để có định hướng lựa chọn./.  

Tin, ảnh: Thắng Cảnh, BBT

Description: C:\Users\Administrator\Downloads\IMG_7318.JPG