An sinh - Xã hội An sinh - Xã hội
Cần tập trung xử nghiêm tình trạng quảng cáo, rao vặt trái phép làm mất mỹ quan đô thị
03:21 | 12/05/2018 Print   E-mail    

Trong thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Vũng Tàu xuất hiện trở lại tình trạng “xả rác” bằng việc dán tờ rơi, quảng cáo, rao vặt trái phép trên nhiều tuyến đường, tường nhà, tường hàng rào của các công trình thuộc địa bàn Thành phố; tình trạng này đã làm xấu Thành phố, mất mỹ quan đô thị. UBND Thành phố cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND phường, xã tập trung xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời tổ chức xóa, thu dọn việc dán tờ rơi, quảng cáo, rao vặt trái phép thuộc địa bàn của mình, tuy nhiên tình trạng này chưa có dấu hiệu giảm.

Được biết theo quy định tại Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ mức phạt tiền đối với hành vi treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo. Thẩm quyền xử phạt thuộc UBND cấp xã và UBND cấp huyện. Cho đến nay đã qua 01 năm UBND thành phố Vũng Tàu triển khai thực hiện Nghị định 28/2017/NĐ-CP, tổng hợp từ phòng VH&TT đã có UBND Phường 12 thực hiện xử phạt 03 trường hợp vi phạm. UBND Phường 4 xử phạt 01 trường hợp vi phạm, mỗi trường hợp vi phạm bị xử phạt 1.500.000 đồng. Ông Nguyễn Xuân Triều, công chức Văn hóa-Xã hội Phường 12 cho biết việc theo dõi phát hiện xử lý các hành vi vi phạm trong việc dán quảng cáo, tờ rơi, rao vặt cũng rất kỳ công, vì người vi phạm thường thực hiện từ khuya trở về sáng khi không có các lực lượng tuần tra, công tác phối hợp giữa các lực lượng là rất cần thiết trong đó công an phường phải là nòng cốt, vì khi phát hiện phải giữ phương tiện người vi phạm mới xử lý được; Phường 12 đã liên tục canh trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, 03/2, 02/9 mới phát hiện người vi phạm.

Xuất hiện nhiều tờ quảng cáo, rao vặt trái phép trên địa bàn Thành phố

Trao đổi nội dung liên quan đến việc xử lý đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo, ông Trần Bá Việt, Trưởng phòng Văn hóa và Thông Thành phố cho biết đội kiểm tra liên ngành dịch vụ văn hóa của Thành phố là đơn vị có trách nhiệm xử lý nội dung này, tuy nhiên các sản phẩm quảng cáo, rao vặt trái phép này thường ở địa phương khác như bán đất nền ở Bà Rịa, Long Điền, cho vay trả góp thông qua số điện thoại không có cơ sở kinh doanh cố định cho nên việc xử lý chưa thực hiện được; quyết tâm của phòng VHTT chỉ đạo đội kiểm tra phải xử phạt cho được một số vụ điển hình, đồng thời kiến nghị Thanh tra Sở Văn hóa-Thể thao xử lý trường hợp ở Bà Rịa, Long Điền sang Vũng Tàu quảng cáo, rao vặt gây mất mỹ quan, xả rác.

Dân quân phường Thắng Tam thực hiện xóa quảng cáo, rao vặt trái phép

Trong thời gian qua các đoàn thể, các tổ chức tại địa phương cũng đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm xóa quảng cáo, rao vặt cũng đã góp phần dọn rác quảng cáo cần được phát huy, tuy nhiên thông qua việc xóa quảng cáo rao vặt này, cũng tăng cường tuyên truyền đến nhân dân nâng cao ý thức trong việc phát hiện, phối hợp cơ quan chức năng bắt giữ phương tiện người vi phạm để xử lý. Vai trò của lực lượng dân quân, bảo vệ dân phố tuần tra phòng chống tội phạm cũng cần đưa hành vi vi phạm trong quảng cáo, rao vặt vào xử lý có như vậy mới hạn chế tiến đến xóa bỏ quảng cáo, rao vặt xả rác trên địa bàn thành phố Vũng Tàu./.

Bài, ảnh: Thắng Cảnh, BBT