Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Chủ tịch Hồ Chí Minh – Tấm gương sáng ngời về thực hành tiết kiệm chống lãng phí để mỗi cán bộ, đảng viên noi theo.
07:39 | 18/05/2018 Print   E-mail    

Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các cấp ủy, tổ chức đảng tại thành phố Vũng Tàu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ và đạt những kết quả tích cực. Học tập tấm gương của Bác và thực hiện tốt lời dạy của Bác, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại thành phố Vũng Tàu đã và đang cố gắng, nỗ lực hết mình để chăm lo hạnh phúc của nhân dân, ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện, làm việc để xây dựng đất nước, quê hương ngày càng giàu mạnh. Trong số những đức tính cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đức tính về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một phẩm chất cao đẹp để mỗi chúng ta học tập và noi theo.

Kết quả hình ảnh cho Hình ảnh Tấm gương sáng ngời về thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Bác Hồ và những bữa cơm giản dị - Hình Tư liệu 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nêu cao tinh thần gương mẫu về lối sống giản dị và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Theo Bác, tiết kiệm là sử dụng hợp lý, có hiệu quả tiền của, thời gian, công sức lao động, nhằm tích trữ thêm vốn cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, nâng cao mức sống nhân dân; tiết kiệm phải từ cái nhỏ đến cái to, không xa xỉ, hoang phí, bừa bãi, phô trương, hình thức. Người tiết kiệm là người biết cân đối, chi tiêu có kế hoạch, có tính toán, xem xét đầy đủ các yếu tố, nhằm giảm bớt hao phí trong quy trình sản xuất, hoạt động, nhưng vẫn đạt được mục tiêu xác định. Trong bối cảnh nước ta vừa thoát khỏi ách xâm lược của thực dân, đế quốc, đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn thì vấn đề tiết kiệm càng phải được quan tâm và thực hiện nghiêm túc; chỉ có tiết kiệm mới có thể tăng thêm nguồn lực vật chất xây dựng đất nước, góp phần nhanh chóng đưa nước ta thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu. Nhưng, trong quan niệm của Bác, “Tiết kiệm không phải là bủn xỉn, không phải là gặp việc đáng làm cũng không làm, đáng tiêu cũng không tiêu. Tiết kiệm không phải là ép bộ đội, cán bộ và nhân dân nhịn ăn, nhịn mặc. Trái lại, tiết kiệm cốt để giúp vào tăng gia sản xuất, mà tăng gia sản xuất là để dần dần nâng cao mức sống của bộ đội, cán bộ và nhân dân. Nói theo lối khoa học, thì tiết kiệm là tích cực, chứ không phải là tiêu cực”.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hành “cần, kiệm, liêm, chính” là nền tảng của đạo đức cách mạng, của người cán bộ cách mạng. Người khẳng định: “Một dân tộc biết cần, kiệm, biết liêm là một dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần; là một dân tộc văn minh tiến bộ”. Bác dạy “Nếu mỗi người tiết kiệm một chút, sản xuất một chút, góp lại sẽ thành một số rất to; Chớ tưởng tiết kiệm những cái cỏn con như mẩu giấy, ngòi bút là không có ảnh hưởng. Một người như thế, trăm người như thế, vạn người như thế, công quỹ đã bớt được một số tiền đáng kể, lấy ở mồ hôi, nước mắt dân nghèo mà ra”. Người luôn hiểu rằng “Một hột gạo, một đồng tiền, tức là một số mồ hôi nước mắt của đồng bào”…Từ những điều cụ thể trên đây về cuộc sống giản dị, tiết kiệm của Bác, chúng ta đều đã hiểu sâu sắc rằng: Bác Hồ sống khắc khổ, tiết kiệm, thanh bạch trong đời sống, chỉ vì Bác toàn tâm, toàn ý cho độc lập, tự do của đất nước, cuộc sống no ấm, hạnh phúc của toàn dân. 

Bên cạnh thực hành tiết kiệm, Hồ Chí Minh cũng rất quan tâm đến việc phòng, chống lãng phí trong hoạt động của các cơ quan công quyền. Theo Bác, đi liền với tham nhũng là lãng phí; đó là hai thứ “giặc nội xâm” làm hại dân, hại nước. Tuy những người gây nên lãng phí không lấy của công cho riêng mình như tham nhũng, song, hậu quả mà nó gây nên cũng rất tai hại cho nhân dân, cho Chính phủ, có khi còn nguy hiểm hơn cả tham nhũng và trộm cắp. Người chỉ ra các dạng lãng phí để mọi người nhận biết và khắc phục. Đó là: lãng phí về lao động: thể hiện ở việc gì ít người cũng làm được mà vẫn dùng nhiều người, bố trí nhân sự không đúng; lãng phí thì giờ: việc gì có thể làm trong một ngày, một buổi cũng kéo dài đến mấy ngày; lãng phí tiền của Nhà nước, cơ quan, bản thân mình: ăn tiêu xa xỉ, tiêu xài không hợp lý, mắc bệnh “phô trương, hình thức”. Điển hình trong lãng phí của công là các cơ quan dùng điện, nước, vật liệu một cách vô tội vạ, dùng xe vào mục đích cá nhân, xử dụng xăng, dầu phí phạm; các xí nghiệp dùng máy móc, nguyên vật liệu không đúng mức; các dự án đầu tư dàn trải, không hiệu quả… Những thứ bệnh đó, theo Bác, một phần là do hậu quả của xã hội cũ để lại, do lòng tự tư, tự lợi, ích kỷ, hại dân mà ra; mặt khác, do ý thức tập thể kém, tùy tiện, “của chung không ai lo”, làm được chăng hay chớ, cốt xong việc của mình. Điều này tất yếu sẽ dẫn đến chất lượng, hiệu quả công việc thấp, thâm hụt ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và mức sống của nhân dân. Cho nên, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà nước là phải triệt để loại bỏ những căn bệnh đó, tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi hoạt động. Có như vậy, mới tôi luyện được phẩm chất đạo đức mới - đạo đức cách mạng; mới làm cho dân cường, nước thịnh.

Thực hiện những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân tại thành phố Vũng Tàu luôn xác định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là công việc khó khăn, phức tạp, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cần sự chỉ đạo với nhiều giải pháp, biện pháp tích cực của Ðảng, Nhà nước, các cấp chính quyền trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quê hương. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng ở từng cương vị của mình luôn phấn đấu để trở thành cán bộ tốt, công dân tốt. Tuy nhiên, trong cuộc sống ngày nay, chúng ta vẫn còn gặp ở đâu đó sự lãng phí thời gian, sức lao động, chi phí vật chất. Sử dụng vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp chưa hiệu quả, còn lãng phí trong quản lý sử dụng tài sản công, trong khai thác tài nguyên khoáng sản. Quy hoạch bố trí dự án dàn trải, không hiệu quả, dự án chậm tiến độ, chất lượng công trình kém. Một loại lãng phí khác đó là lãng phí chất xám, bố trí người chưa đúng chỗ, chưa thực sự quan tâm người tài, chưa “khéo dùng cán bộ” như cách nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Để thực hiện rộng rãi việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đòi hỏi các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên phải luôn tiên phong, gương mẫu trong thực hiện như vậy sẽ góp phần giáo dục chúng ta - mọi người, mọi nhà, mọi ngành nghề, tổ chức ở mọi cấp, mọi nơi cần phải tiết kiệm để làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Đây cũng chính là hành động thiết thực để góp phần thực hiện thắng lợi Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đất nước ta đang trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu trở thành nước xã hội chủ nghĩa phồn vinh và bước vào thời kì hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, thuận lợi nhiều nhưng cũng không ít thách thức, khó khăn. Chính vì thế, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, đảng viên, nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ và đời sống hàng ngày càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Mỗi chúng ta nêu cao và thực hiện việc tiết kiệm, chống lãng phí điện, nước, thời gian, tiền của…là để tăng gia sản xuất, để dần nâng cao và cải thiện đời sống của nhân dân; để tích trữ thêm vốn và các nguồn lực quan trọng cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Hôm nay đây, Bác Hồ đi xa, nhưng tư tưởng, tấm gương đạo đức ngời sáng, giản dị, lớn lao và vĩ đại của Người sẽ mãi trường tồn cùng thời gian. Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là những hành động thiết thực nhất để mỗi chúng ta bày tỏ niềm tin yêu, kính trọng đối với Bác, là dịp để chúng ta tự nhắc nhở bản thân và những người xung quanh, tự rút ra bài học kinh nghiệm về thực hành tiết kiệm, cùng nhau đoàn kết thực hiện lời dặn của Người: “Xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”./.

Bài: Lê Ngân, BBT