Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Chú trọng nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công tác đảm bảo An toàn vệ sinh lao động tại thành phố Vũng Tàu.
03:01 | 26/05/2018 Print   E-mail    


Có thể thấy rằng, bảo đảm An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là trách nhiệm và nghĩa vụ không chỉ của người sử dụng lao động mà cả người lao động, nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của mỗi người. Việc bảo đảm môi trường làm việc an toàn của người lao động không chỉ mang lại sự phát triển lâu dài của mỗi doanh nghiệp mà còn bảo đảm cho sự phát triển kinh tế bền vững của địa phương. Vì thế, những năm qua, công tác ATVSLĐ đã được các cấp, các ngành tại thành phố Vũng Tàu quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Nhận thức và ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động về đảm bảo ATVSLĐ được nâng lên, góp phần tích cực cho sự phát triển KT-XH của thành phố. Mỗi cá nhân, doanh nghiệp tại thành phố Vũng Tàu đã và đang chú trọng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, không để những điều đáng tiếc xảy ra.
 
Công nhân đang làm việc trong Khu Công nghiệp Đông Xuyên thành phố Vũng Tàu
 
Ngày 02/4/2018 vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 1706/KH-UBND về việc tổ chức Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Vũng Tàu lần thứ 2 năm 2018. Tháng hành động ATVSLĐ năm 2018 diễn ra từ ngày 1 đến 31-5-2018 với chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”. Mục tiêu đặt ra là nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân tại thành phố Vũng Tàu về pháp luật, chính sách ATVSLĐ; về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức và cá nhân trong thực hiện pháp luật, chính sách của Nhà nước về ATVSLĐ. Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc nhằm hạn chế tai nạn lao động, góp phần bảo đảm an toàn và phát triển bền vững.
 
Hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ năm 2018, UBND thành phố Vũng Tàu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các phường xã, các doanh nhiệp sản xuất kinh doanh, Ban quản lý các Khu công nghiệp triển khai đồng bộ các hoạt động đảm bảo ATVSLĐ. Chú trọng công tác tuyên truyền Luật An toàn lao động, mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện ATVSLĐ đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo vệ sức khỏe người lao động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; các quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác bảo đảm ATVSLĐ; các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc nhằm hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong công tác ATVSLĐ và hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ. Vận động người lao động xóa bỏ thói quen mất vệ sinh, gây hại, nguy hiểm cho sức khỏe bản thân và cộng đồng trong quá trình lao động, tạo sự chuyển biến tích cực, thể hiện qua các hành động cụ thể thực thi pháp luật ATVSLĐ.
 
Nhằm bảo đảm an toàn và phát triển của từng Doanh nghiệp, đơn vị, bảo đảm an ninh trật tự xã hội, các Công ty, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tại thành phố Vũng Tàu cũng đã củng cổ, kiện toàn hệ thống quản lý ATVSLĐ; bổ sung các quy định, quy trình quản lý và sử dụng, các biện pháp kỹ thuật đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc, tuyên truyền đến người sử dụng lao động và người lao động các chính sách về ATVSLĐ. Các đơn vị tổ chức tập huấn, tuyên truyền kiến thức, kỹ năng làm việc đảm bảo ATVSLĐ; duy trì thường xuyên công tác tự kiểm tra, tự đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ cho người lao động; phát động phong trào thi đua, tìm hiểu về ATVSLĐ; tổ chức ký cam kết thực hiện tốt công tác ATVSLĐ; biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích tốt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về ATVSLĐ và các hoạt động khác phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị.
 
Để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công tác đảm bảo An toàn vệ sinh lao động, các ngành chức năng, các địa phương tại thành phố Vũng Tàu đã và đang tăng cường kiểm tra, rà soát các nội quy, quy trình, quy định bảo đảm ATVSLĐ tại nơi làm việc của các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; đối chiếu với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATVSLĐ; yêu cầu, hướng dẫn sửa đổi, bổ sung hoàn thiện, tổ chức thực hiện đúng nội quy, quy định, đảm bảo ATVSLĐ của đơn vị, doanh nghiệp. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo hộ lao động và chăm sóc sức khỏe người lao động; công tác quản lý máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ. Trên cơ sở yêu cầu thực tế, điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, tổ chức các hoạt động thúc đẩy sự tham gia đảm bảo ATVSLĐ của người lao động như: Phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018; tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại chính sách, hội nghị, hội thảo, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm ATVSLĐ; tư vấn, khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế, thúc đẩy các đơn vị, doanh nghiệp tự kiểm tra, thực hiện tốt công tác ATVSLĐ; đồng thời tuyên truyền, giáo dục người sử dụng lao động và người lao động về ATVSLĐ, chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 
 
Theo Ban giám đốc công ty TNHH sản xuất giày Uy Việt (Khu Công nghiệp Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu) thì thời gian qua, công ty chúng tôi đã chú trọng việc bảo đảm an toàn vệ sinh lao động gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cán bộ, công nhân lao động với những hoạt động cụ thể, như: Trồng cây xanh ở đơn vị, vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc, tạo cảnh quan môi trường làm việc an toàn, hiệu quả; Tham gia hưởng ứng phong trào thi đua đảm bảo ATVSLĐ, Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ; Tổ chức ký cam kết thi đua, động viên người lao động nhiệt tình hưởng ứng... Qua phong trào thi đua, đã có nhiều sáng kiến, giải pháp ATVSLĐ-PCCC có giá trị. Chúng tôi cũng thường xuyên đào tạo và huấn luyện cho người lao động, vận động người lao động thực hiện tốt các quy định về bảo hộ lao động, rà soát kiểm tra các quy định, quy trình lao động sản xuất để đảm bảo an toàn. An toàn lao động là trên hết, không an toàn không được làm việc.
 
Chúng ta hy vọng rằng, với sự quan tâm của các ngành, các cấp, các doanh nghiệp và toàn xã hội, trong thời gian tới công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Vũng Tàu sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố./.
 
Bài, ảnh: Lê Ngân, BBT