Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Gần 82% phụ huynh nắm bắt thông tin của học sinh cấp Tiểu học, Trung học cơ sở trên Vnedu.vn
02:48 | 11/06/2018 Print   E-mail    

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu vừa báo cáo số 42/BC-PGDĐT  ngày 25/5/2018 về tình hình thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin năm học 2017-2018. Theo đó việc ứng dụng công nghệ thông tin  rất được quan tâm tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, quán triệt sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý học sinh VnEdu đối với cấp Tiểu học và Trung học cơ sở và đang thực hiện triển khai cấp đối với cấp Mầm non để hoàn thiện cơ sở dữ liệu về học sinh. Hiện nay, số học sinh kết xuất trên phần mềm VnEdu là 63954. Số lượng tài khoản đã cấp cho phụ huynh đăng nhập vào http://vnedu.vn để nắm bắt thông tin của học sinh là 40303 tài khoản / tổng số 49268 học sinh cấp Tiểu học, Trung học cơ sở (82%), trong đó có 1179 học sinh được miễn phí khi sử dụng dịch vụ.

 

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong trường phổ thông nhằm đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng giáo viên tự tích hợp công nghệ thông tin vào từng môn học thay vì học trong môn tin học. Giáo viên các bộ môn chủ động tự soạn và tự chọn tài liệu và phần mềm (mã nguồn mở) để dạy học ứng dụng công nghệ thông tin. Tiếp tục triển khai việc tích hợp, lồng ghép việc sử dụng công nghệ thông tin và các công cụ công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học vào quá trình dạy các môn học, tăng cường hiệu quả dạy học qua các phương tiện nghe nhìn, kích thích sự sáng tạo và độc lập suy nghĩ, tăng khả năng tự học, tự tìm tòi của người học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ đổi mới kiểm tra, đánh giá. Khuyến khích các hình thức dự thi hoặc luyện thi, kiểm tra đánh giá trực tiếp trên phần mềm hoặc trực tuyến trên mạng internet,

Hệ thống Phần mềm trực tuyến phục vụ công tác quản lý giáo dục: Phần mềm Quản lý nhân sự PMIS; Thống kê thông tin giáo dục thongke.smas.edu.vn (EMIS, EQ MS); Phần mềm phổ cập giáo dục - xóa mù chữ; Phần mềm quản lý thông tin trường học VnEdu; Phần mềm kế toán Misa; Phần mềm hỗ trợ kê khai Bảo hiểm xã hội; Hỗ trợ kê khai thuế thu nhập cá nhân, báo cáo hóa đơn; Phần mềm xếp thời khóa biểu TKB Application System 10.0, TKB 9.0; Phần mềm hỗ trợ tính khẩu phần ăn cho trẻ Nutrikids.Viettec.  Ngoài ra còn có rất nhiều phần mềm phục vụ công tác chuyên môn. 

Tuy nhiên Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố cũng đưa ra một số khó khăn như số máy tính tại các đơn vị trường học bổ sung hàng năm còn quá ít so với nhu cầu học tập của học sinh, nhất là cấp Trung học cơ sở không đáp ứng đủ nhu cầu học tập trên máy tính với thời lượng học chính khóa môn Tin học 2 tiết/ tuần.  Trình độ giáo viên Tin học còn chưa đồng đều, chưa đáp ứng được yêu cầu mới của bộ môn Tin học trong thời kỳ mới. Kỹ thuật viên đáp ứng yêu cầu sửa chữa, bảo trì máy tính, cài đặt, sử dụng phần mềm tại các đơn vị trường học hầu như không có, phải hợp đồng thuê người tại các đơn vị khác./.

Tin, ảnh: Thắng Cảnh, BBT