An sinh - Xã hội An sinh - Xã hội
Năm 2018 thành phố Vũng Tàu sẽ có 505 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo
03:06 | 11/06/2018 Print   E-mail    

Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch giao chỉ tiêu thoát nghèo, thoát cận nghèo của thành phố Vũng Tàu năm 2018.

Theo đó đầu năm 2018 toàn Thành phố có 1.702 hộ nghèo với tỷ lệ 2,20% số hộ toàn Thành phố, trong đó hộ nghèo chuẩn quốc gia là 560 hộ, hộ nghèo cận quốc gia là 409 hộ, hộ nghèo chuẩn tỉnh là 445 hộ,  hộ cận nghèo chuẩn tỉnh là 288 hộ. Quyết định của UBND Thành phố số hộ nghèo, cận nghèo thoát hẳn năm 2018 là 505 hộ, trong đó thoát khỏi chuẩn quốc gia là 155 hộ, hộ cận nghèo thoát khỏi chuẩn quốc gia là 115 hộ, số hộ nghèo thoát khỏi chuẩn tỉnh là 135 hộ, số hộ cận nghèo thoát khỏi cận nghèo tỉnh là 100 hộ. Dự kiến số hộ nghèo, cận nghèo phát sinh trong năm 2018 là 34 hộ, không có nghèo chuẩn quốc gia. Như vậy đến cuối năm 2018 tổng số hộ nghèo toàn Thành phố dự kiến sẽ là 1.231 hộ, tỷ lệ 1,59% so với tổng số hộ dân.

Phường 8 cũng là đơn vị tích cực trong việc vận động nguồn lực xã hội để giảm nghèo

Đối với các phường, xã thì Phường 9 là đơn vị có số hộ nghèo ít nhất 07 hộ, không có hộ nghèo chuẩn quốc gia, năm 2018 chỉ tiêu thoát nghèo 02 hộ nhưng cũng phát sinh 02 hộ. Xã Long Sơn là đơn vị có số hộ nghèo nhiều nhất với 341 hộ, trong đó hộ nghèo chuẩn quốc gia 191 hộ, năm 2018 xã Long Sơn phải thoát hẳn 101 hộ trong đó hộ nghèo chuẩn quốc gia phải thoát là 55 hộ. Sau Phường 9 thì các Phường 1, Thắng Tam, 4, 8, Thắng Nhất là những phường có số hộ nghèo ít, 03 phường có tỷ lệ hộ nghèo dưới 1% là Phường 9 (0,25%), phường Thắng Tam (0,72%), phường Thắng Nhất (0,89%). Ngoài xã Long Sơn thì các phường có số hộ nghèo nhiều là Phường 5, 12, Rạch Dừa, Thắng Nhì, Phường 3, Phường, xã có tỷ lệ hộ nghèo cao là xã Long Sơn (9,7%), Phường 5 (5,7%), Rạch Dừa (3,28%), Phường 12 (2,62%)…

Tuy nhiên, để giảm nghèo một cách bền vững, đạt được chỉ tiêu mà UBND Thành phố giao, thì UBND phường, xã cần phải có những giải pháp căn cơ, thiết thực hơn. Trong đó quan tâm đến chính sách giáo dục, đào tạo, dạy nghề, nâng cao dân trí. Chính sách hỗ trợ vay vốn và đưa tiến bộ khoa học công nghệ. Với một lãi suất ưu đãi, hợp lý, vốn được xem như một “cú hích” như sự “cứu cánh” cho những ước mơ đích thực của mỗi hộ gia đình muốn tự mình vươn lên thoát nghèo. Khó nhất tại các địa phương hiện nay trong việc giảm nghèo là nhiều hộ gia đình thiếu sức lao động, gia đình có nhiều người tàn tật, người bệnh lâu năm, chính quyền, các đoàn thể địa phương có tích cực đến đâu thì việc giảm nghèo cho số hộ này gân như không thể, và đương nhiên những gia đình này trông chờ vào chính sách, chế độ của nhà nước, nguồn lực xã hội liên quan đến người nghèo./.

Tin, ảnh: Thắng Cảnh, BBT