An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng
Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Vũng Tàu triển khai việc xét tuyển NVQS năm 2019
03:42 | 11/06/2018 Print   E-mail    

Nhằm chuẩn bị cho công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2019 đạt kết quả cao, hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ công tác tuyển quân, tuyển chọn nam công dân có đủ tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, văn hóa để gọi khám sức khỏe NVQS và tham gia công an nhân dân. Hội đồng NVQS thành phố Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 543/KH-HĐNVQS ngày 04/6/2018 xét tuyển NVQS năm 2019 để triển khai đến các đơn vị liên quan, các phường, xã triển khai thực hiện.

Kế hoạch yêu cầu công tác xét duyệt phải đầy đủ hồ sơ, các loại danh sách,  theo quy định bao gồm 08 loại danh sách, kèm theo lí lịch, bản xác minh của công an, phiếu kiểm tra sức khỏe ban đầu, học sinh, sinh viên phải có giấy xác nhận đang học tập tại các trường năm 2018. Tổ chức xét duyệt phải chặt chẽ, đúng đủ thành phần tham dự, quá trình xét duyệt phải đúng luật, đúng đối tượng, nhất là những trường hợp tạm miễn, tạm hoãn phải thể hiện công khai, công bằng, dân chủ.

Họp xét duyệt NVQS phường Thắng Tam năm 2018 (hình có tính chất minh họa)

Đối tượng công dân trong diện xét duyệt gọi nhập ngũ có hộ khẩu thường trú tại thành phố Vũng Tàu từ đủ 18 đến hết 25 tuổi, sinh từ tháng 3/1994 đến 02/2001, trình độ học vấn từ lớp 8 trở lên và nam công dân từ 26 đến hết 27 tuổi sinh từ tháng 3/1992 đến tháng 02/1994 được đào tạo trình độ Cao đẳng, Đại học.

Việc xét duyệt được tiến hành 03 hội nghị. Hội nghị lấy ý kiến đóng góp ở khu dân cư (thôn, khu phố); Hội nghị xét duyệt cấp phường, xã và Hội nghị xét duyệt cấp Thành phố với đầy đủ thành phần nội dung theo quy định. Kế hoạch quy định thời gian tổ chức xét duyệt lấy ý kiến khu dân cư lập 08 danh sách hoàn thành trước ngày 25/6/2018; Phường, xã tổ chức họp hội đồng NVQS xét duyệt thời gian từ ngày 26/6 đến 16/7/2018; cấp Thành phố dự kiến họp Hội đồng từ ngày 27/8-31/8/2018 để ra quyết định miễn, hoãn, triển khai cho phường, xã tổ chức niêm yết công khai danh sách và triển khai kế hoạch sơ tuyển, khám sức khỏe.

Kế hoạch cũng giao nhiệm vụ cho cơ quan thường trực Hội đồng NVQS Thành phố, các đơn vị, phường xã trong biện pháp và tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành kế hoạch của Hội đồng NVQS thành phố Vũng Tàu, góp phần thực hiện thắng lợi công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019./.

Tin, ảnh: Thắng Cảnh, BBT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn