Thông báo Thông báo
Kết quả điểm phúc khảo kỳ thi tuyển công chức cấp xã thành phố Vũng Tàu năm 2017
09:34 | 12/06/2018 Print   E-mail    

Thông qua Báo cáo số 79/BC-HĐTD ngày 04/6/2018 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Vũng Tàu về kết quả điểm phúc khảo Kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2017,

Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu Thông báo kết quả điểm phúc khảo Kỳ thi tuyển công chức cấp xã thành phố Vũng Tàu năm 2017.

Xem kết quả điểm phúc khảo kỳ thi tuyển công chức cấp xã vui lòng nhấp vào đây để tải về xem