Thông báo Thông báo
Kết quả tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2017
09:42 | 12/06/2018 Print   E-mail    

Ngày 06/6/2018, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 2569/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã rên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2017. Theo đó, có 32 thí sinh trúng tuyển vào các vị trí tuyển dụng cụ thế sau:

+ Chức danh Văn phòng – Thống kê: 04 thí sinh.

+ Chức danh Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường: 10 thí sinh.

+ Chức danh Tư pháp – Hộ tịch: 12 thí sinh.

+ Chức danh Tài chính – Kế toán: 01 thí sinh.

+ Chức danh Văn hóa – Xã hội: 05 thí sinh.

Để xem chi tiết kết quả điểm trúng tuyển, vui lòng nhấp vào đây để tải về xem