Thông báo Thông báo
Công bố thông tin dự án Nhà ở xã hội trên khu đất Quy hoạch thuộc thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức
04:25 | 17/06/2018 Print   E-mail    

Ngày 28/5/2018, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành thông báo số 106/TB-SXD về việc công bố thông tin dự án Nhà ở xã hội trên khu đất Quy hoạch thuộc thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức.

Theo đó, Sở Xây dựng sẽ tiếp nhận đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án trong thời gian 30 ngày kể từ ngày thông báo được ký, quá thời hạn 30 ngày, Sở Xây dựng sẽ ngừng tiếp nhận, kể cả đơn đăng ký gửi theo đường Bưu điện (không tính dấu bưu điện). Chủ đầu tư dự án gửi hồ sơ tại Sở Xây dựng tỉnh bà Rịa – Vũng Tàu (trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu), Địa chỉ: Số 01, Phạm Văn Đồng, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thông tin của Nội dung Thông báo số 106 vui lòng nhấp vào đây để tải về xem.