Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Hội nghị lần thứ Mười Bốn Ban chấp hành đảng bộ thành phố Vũng Tàu khóa VI
04:38 | 06/07/2018 Print   E-mail    

 
 
 
Ngày 04/7, tại hội trường Thành ủy (76, Trương Công Định), Ban chấp đảng bộ thành phố Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức hội nghị lần thứ Mười Bốn nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018; đồng thời sơ kết giữa nhiệm kỳ tình tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ VI. Dự hội nghị có ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên TW đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh, ông Mai Ngọc Thuận – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, ông Nguyễn Đăng Minh – Phó Bí thư thường trực Thành ủy, ông Nguyễn Lập – Phó bí thư, Chủ tịch UBND Thành phố, lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, các ông bà trong BCH đảng bộ Thành phố khóa VI, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND phường, xã, bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành ủy …
 
Toàn cảnh hội nghi
 
Trong 6 tháng đầu năm 2018, Thành ủy Vũng Tàu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị: Kinh tế đảm bảo bảo tăng trưởng ổn định, hầu hết các chỉ tiêu cơ bản về kinh tế - xã hội đạt kế hoạch đề ra. Doanh thu thương mại – dịch vụ ước 102.125 tỷ đồng, đạt 50,7% kế hoạch, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2017. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ước 13.429 tỷ đồng, đạt 49,3% kế hoạch, tăng 17,2%. Giá trị sản xuất ngành ngư nghiệp ước 3.975 tỷ đồng, đạt 43,4% kế hoạch năm, tăng 1,2%. Sản lượng khai thác ước 103.800 tấn, đạt 53,7% kế hoạch. Thu ngân sách ước 2.420 tỷ đồng, bằng 62% dự toán. Chi ngân sách ước 753 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch. Tính đến 30/6/2018, giải ngân vốn ngân sách tỉnh 158 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch; vốn ngân sách thành phố 195,4 tỷ đồng, đạt 40,3% kế hoạch.
 
Các hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao được thực hiện kịp thời nhằm phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Tình hình an ninh trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn thành phố tiếp tục được giữ vững, ổn định. Trong công tác xây dựng Đảng, 6 tháng đầu năm 2018, Thành ủy Vũng Tàu tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng tiến hành việc rà soát, bổ sung và phê duyệt quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ, các chức danh chủ chốt thành phố và phường, xã nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025; bổ nhiệm lại nhân sự tại các cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Cấp ủy các cấp đã giám sát đối với 10 tổ chức đảng và 15 đảng viên; kiểm tra đối với 09 tổ chức đảng và 07 đảng viên.
 
Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã sơ kết giữa nhiệm kỳ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020. Với mục tiêu tổng quát là “Xây dựng Đảng bộ thành phố Vũng Tàu luôn trong sạch, vững mạnh và đáng tin cậy, đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp và tận tâm phục vụ nhân dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhất là các ngành dịch vụ phục vụ du lịch và dầu khí, định hình những cơ sở vật chất ban đầu của ngành công nghiệp hóa dầu; không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; phấn đấu xây dựng Vũng Tàu là thành phố du lịch xanh, sạch, đẹp, văn minh, thân thiện, ấn tượng”, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố đã tranh thủ những thuận lợi và nỗ lực, quyết tâm vượt vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội đề ra và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế thành phố duy trì mức tăng trưởng ổn định, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng và đảm bảo sự cân đối giữa tỷ trọng các ngành kinh tế. Tổng thu ngân sách 2 năm 2016-2017 đạt gần 7.200 tỷ đồng (trong khi chỉ tiêu Nghị quyết giao thu trong 5 năm đạt 28.794 tỷ đồng). Như vậy, kết quả thu ngân sách còn khoảng cách khá lớn so với chỉ tiêu nghị quyết đặt ra. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn của tỉnh và thành phố trong 2 năm qua đều đạt trên 95%. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ thành phố đã kết nạp 790 đảng viên, số lượng đảng viên được kết nạp bình quân mỗi năm đạt 3,57% so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ. Trung bình mỗi năm có trên 50% tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có cơ sở đảng yếu kém; trên 80% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (đều đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra).
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận một số vấn đề về: tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, ngăn chặn các hoạt động tụ tập đông người, gây rối diễn ra trên địa bàn thành phố trong thời gian qua và các nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới; tình hình triển khai thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố; thực trạng triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn; tình trạng nghỉ việc của cán bộ, công chức và những người không chuyên trách tại các xã, phường và giải pháp ổn định bộ máy tổ chức, hỗ trợ cán bộ, công chức phường, xã thời gian tới; tiến độ thực hiện quy hoạch chi tiết 1/500 các dự án Bãi Sau, Bàu Sen, Bàu Trũng…; tình hình tư tưởng, tâm tư tình cảm của đoàn viên, hội viên trong các đoàn thể hệ thống chính trị thành phố sau hai năm thực hiện Nghị Quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI…
 
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - ủy viên TW đảng, bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị
 
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Lĩnh biểu dương, ghi nhận những kết quả của thành phố Vũng Tàu đã đạt được trong những tháng đầu năm 2018; đồng thời đề nghị thành phố cần tiếp tục tìm kiếm nguồn lực mới cho sự tăng trưởng, phát triển của thành phố; trong đó tạo điều kiện cho du lịch phát triển, coi du lịch là ngành phát triển bền vững với quy mô hợp lý, có định hướng; tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hóa trong đầu tư, thúc đẩy thu hút đầu tư xã hội cho sự phát triển thịnh vượng của thành phố; tiếp tục thực hiện quy hoạch tốt và quản lý quy hoạch tốt, trong đó quy hoạch phải đảm bảo cho sự phát triển; cần phải kiểm soát giá cả, kiểm soát lạm phát, quan tâm đến đời sống người dân, giá cả thị trường; Ứng dụng CNTT, có đề án xây dựng thành phố thông minh trong những năm tới, thuê tư vấn và thúc đẩy thành phố thông minh trong tương lai; bảo đảm an ninh quốc phòng, có giải pháp an dân – đây là vấn đề cốt lõi, phải giải quyết các khiếu nại của người dân một cách thấu tình đạt lý, Tăng cường giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; quan tâm vấn đề đất đai, môi trường. Trong công tác cán bộ cần tạo cho cán bộ, công chức một động lực mới trong công tác, tạo dân chủ trong đảng.
 
Kết luận hội nghị, ông Mai Ngọc Thuận đã đánh giá cao những kết quả đạt được của thành phố trong 6 tháng đầu năm 2018 và thẳng thắn chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế đồng yêu cầu để hoàn thành những chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2018 các cấp, ngành cần: tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh tế, chú trọng cải cách thủ tục hành chính; đảm bảo tốt việc thu, chi ngân sách; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về vấn đề quản lý đô thị, bảo vệ môi trường; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và tổ chức xã hội; quyết liệt trong vấn đề đảm bảo an toàn giao thông, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm. Yêu cầu lãnh đạo Phòng giáo dục – đào tạo xem xét một số trường học có khả năng tự chủ kinh tế để thực hiện thí điểm, cử một số cán bộ là lãnh đạo các trường đi học tập kinh nghiệm của các địa phương khác. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, tăng cường công tác kết nạp đảng viên mới; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong hoạt động giám sát, phản biện, công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện kế hoạch số 160-KH/TU của BTV tỉnh ủy và kế hoạch số 243-KH/TU của BTV thành ủy về thực hiện phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; triển khai thực hiện đề án số 11- ĐA/TU của Thành ủy về thí điểm chấm dứt tổ chức hoạt động của Hội nông dân thành phố và các phường trên địa bàn thành phố, trong đó công tác tuyên truyền được coi là trọng tâm nhằm tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong các hội viên và nhân dân…/.
 
Tin, ảnh: Phương Anh, BBT
 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn