Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Thành ủy Vũng Tàu quán triệt, phổ biến các Nghị quyết, chương trình hành động
07:11 | 08/07/2018 Print   E-mail    

 
Sáng ngày 6/7, Thành ủy Vũng Tàu tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh. Tham dự có ông Nguyễn Đăng Minh – Phó bí thư thường trực Thành ủy, ông Nguyễn Việt Dũng – Phó chủ tịch HĐND Thành phố, bà Nguyễn Thị Bạch Ngân – PCT UBND Thành phố, ông Hoàng Vũ Thảnh – Phó chủ tịch UBND Thành phố, các ông bà là ủy viên BTV Thành ủy, ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; báo cáo viên cấp thành phố; cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND, UB MTTQ VN phường, xã…
 
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được các báo cáo viên Nguyễn Việt Dũng – Phó Chủ tịch HĐND Thành phố, Hoàng Vũ Thảnh – Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Nguyễn Thị Ngọc Thủy – Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết: Nghị quyết số 23 – NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính Trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW ngày 22/3/2018 của UB Kiểm tra Trung ương về thực hiện một số điều trong quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/12/2017 của BCH đảng bộ Tỉnh về phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh BR-VT giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030; nghị quyết số 11/NQ/TU ngày 22/3/2018 của Ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hôi đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành đảng bộ thành phố về thực hiện nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
 
Báo cáo viên Nguyễn Việt Dũng – Phó chủ tịch HĐND Thành phố phổ biến Nghị quyết số 23 – NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính Trị
 
Đây là những Nghị quyết có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh của đất nước và địa phương. Thông qua việc học tập, quán triệt triển khai các nghị quyết, kết luận, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc chủ động nghiên cứu và cụ thể hóa thành chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị mình./.
 
Tin, ảnh: Phương Anh, BBT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn