Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Ngày 10/7 khai mạc kỳ họp thứ Sáu HĐND thành phố Vũng Tàu
07:32 | 08/07/2018 Print   E-mail    

Thông báo số 04/TB-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu khóa VI, kỳ họp thứ Sáu, HĐND Thành phố sẽ được tổ chức vào ngày 10-11/7/2018 tại hội trường Thành ủy, 76 Trương Công Định, Phường 3.
 
Theo đó nội dung kỳ họp lần này sẽ xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, các ban của HĐND, UBND Thành phố: Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của HĐND Thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế-xã hội; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của UBND thành phố Vũng Tàu. Xem xét tờ trình của HĐND, UBND gồm: Tờ trình giám sát của HĐND Thành phố năm 2019; Tờ trình việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công (đợt 1) 6 tháng cuối năm 2018; Tờ trình điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách (đợt 1) 6 tháng cuối năm 2018.
 
 
 
 
Giải quyết các kiến nghị của cử tri là nội dung được HĐND Thành phố quan tâm
 
Kỳ họp cũng xem xét các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân Thành phố; UBMTTQVN Thành phố thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và những kiến nghị; Chất vấn của Đại biểu HĐND Thành phố và trả lời chất vấn của UBND Thành phố.
 
Kỳ họp sẽ thông qua các Nghị quyết: Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND Thành phố năm 2019; Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công (đợt 1) 6 tháng cuối năm 2018; Nghị quyết về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách (đợt 1) 6 tháng cuối năm 2018. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năm 2018 của thành phố Vũng Tàu./.

Tin, ảnh: Thắng Cảnh, BBT  

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn