Thông báo Thông báo
Nghị định 88/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng cho một số đối tượng đã có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.
04:22 | 11/07/2018 Print   E-mail    

 Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/06/2018 về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng cho một số đối tượng.

Theo đó, kể từ ngày 1/7/2018, sẽ tăng 6,92% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2018 với cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, người lao động, quân nhân, công an nhân dân; cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng…
 
Cụ thể, theo Nghị định 88/2018/NĐ-CP thì sẽ có 08 nhóm đối tượng được điều chỉnh hưởng là:
 
Thứ nhất: Là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.
 
Thứ 2: Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.
 
Thứ 3: Là người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng; công nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng.
 
Thứ 4: Là cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130/CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng.
 
Thứ 5:  Là Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Thứ 6: Là Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Thứ 7: Là Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Thứ 8: Là người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.
 
Vì mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng lên 1,39 triệu đồng/tháng, do đó từ ngày 1/7, mức lương được xác định bằng lương cơ sở 1,39 triệu đồng/tháng nhân với hệ số hiện hưởng; Phụ cấp được tính bằng mức lương cơ sở 1,39 triệu đồng/tháng nhân với hệ số phụ cấp hiện hưởng (đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở).
 
Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 1/7 = mức lương thực hiện từ ngày 1/7 mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) mức phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) x tỉ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định.
 
Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành. Nghị định 88/2018/NĐ-CP đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2018./.
 
Tin: Bằng Lăng, BBT
 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn