Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Thành phố Vũng Tàu tiếp đoàn kiểm tra Cải cách hành chính của Chính phủ
04:36 | 11/07/2018 Print   E-mail    

 
Sáng ngày 09/7, UBND thành phố Vũng Tàu đã tiếp, làm việc với đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do ông Nguyễn Duy Hoàng, Phó Cục Trưởng Cục kiểm soát thủ tục hành chính Chính phủ làm Trưởng đoàn, cùng tham gia có các thành viên các đơn vị liên quan của Bộ Nội vụ, ông Trương Văn Đức, Phó Giám đốc sở Nội vụ tỉnh BR-VT và các phòng chức năng thuộc Sở Nội vụ Tỉnh, tiếp đoàn có ông Nguyễn Đăng Minh, Phó Bí thư Thành ủy, ông Nguyễn Lập, Chủ tịch UBND Thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban thuộc UBND Thành phố.
 
Báo cáo tình hình thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2018 của UBND thành phố Vũng Tàu cho biết việc triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ rất nghiêm túc; Thực hiện chế độ tinh giản biên chế bằng việc không tổ chức hội Nông dân phường, sáp nhập 10 trường mầm non còn 5 trường tiết kiệm được 60 biên chế hành chính; Triển khai dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, Thực hiện tiếp nhận các hồ sơ trực tuyến qua internet 43 thủ tục hành chính; là một địa phương đang phát triển, Thành phố đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ bản nên đơn thư phát sinh, Thành phố đã giải quyết 311 đơn chiếm tỷ lệ 58,2%; với 37 nội dung công việc trong Kế hoạch CCHC Thành phố đã triển khai thực hiện 21/37 nội dung trong 6 tháng đầu năm. Báo cáo cũng đã đề cập đến công tác cải cách thể chế, kiểm soát thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin,… những khó khăn vướng mắc, hạn chế mà Thành phố chưa làm được như giải quyết hồ sơ đất đai chưa đạt yêu cầu, việc cắt hợp đồng lao động đã khó khăn nhân sự làm việc của nhiều phòng, ban thuộc UBND Thành phố. Với trách nhiệm trong nhiệm vụ CCHC UBND Thành phố cũng đã đưa ra phương hướng thực hiện, khắc phục hạn chế về CCHC trong thời gian còn lại của năm 2018.
 
Ông Nguyễn Lập, Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu làm rõ thêm một số nội dung Đoàn kiểm tra đề nghị 
 
Đoàn kiểm tra đã đề nghị UBND Thành phố làm rõ thêm về các số liệu liên quan đến dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, bộ thủ tục hành chính của Thành phố đã kết nối vào bộ thủ tục chung chưa? Tình hình tinh giản biên chế tại địa phương? Hồ sơ lĩnh vực xây dựng giải quyết còn chậm lý do? Và một số sai sót, hồ sơ người dân nộp thừa so với quy định… Sau phần giải trình của đại diện phòng chuyên môn, ông Nguyễn Lập, Chủ tịch UBND Thành phố đã làm rõ thêm một số vấn đề thực tế diễn ra tại Thành phố về CCHC để Đoàn kiểm tra nắm bắt như: Thành phố khó khăn về nhân sự, đơn thư khiếu nại, tố cáo nhiều, Thành phố cũng đã quan tâm đến công tác truyền thông. Thành phố cũng hứa với đoàn kiểm tra sẽ chỉ đạo khắc phục các hạn chế, thiếu sót để công tác CCHC Thành phố đạt hiệu quả cao nhất…
 
Phát biểu kết luận buổi kiểm tra ông Nguyễn Duy Hoàng, Phó Cục Trưởng Cục kiểm soát thủ tục hành chính, Trưởng đoàn, đánh giá cáo công tác chuẩn bị, tiếp đoàn của UBND thành phố Vũng Tàu và các phòng chuyên môn, đoàn yêu cầu các phòng chuyên môn cần tập trung rà soát thủ tục hành chính của đơn vị mình, tham mưu tốt cho UBND Thành phố, công khai thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện CCHC thay cho việc “cắt giảm cơ học” về thời gian như hiện nay.
 
Trước đó trong buổi sáng cùng ngày, đoàn kiểm tra CCHC của Chính phủ đã làm việc với UBND Phường 1, khảo sát thực tế tại Bộ phận Một cửa thuộc UBND Thành phố./.

Tin, ảnh: Thắng Cảnh, BBT
 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn