Thông báo Thông báo
Phương án phân tuyến tuyển sinh lớp 6 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm học 2018-2019
04:46 | 11/07/2018 Print   E-mail    

Theo đó, đối tượng tuyển sinh là học sinh đã hoàn thành chương trình bậc Tiểu học chưa vào học Trung học cơ sở (THCS), học sinh phải cư trú thực, có tên trong hồ sơ phổ cập và hồ sơ điều tra của UBND các phường, xã vào tháng 12-2017.
 
Phân tuyến cụ thể như sau:
 
Trường THCS Vũng Tàu: Tuyển 360 HS/9 lớp, cư trú thực tại địa bàn Phường 1 (trừ những HS mới chuyển đến từ tháng 1-2018 đến nay), KP 2, 3, 5 Phường 2.
 
Trường THCS Huỳnh Khương Ninh: Tuyển 320 HS/8 lớp, cư trú thực tại phường Thắng Tam, cư trú tại khu phố 6, 7 và 1 HS KP 2 thuộc Phường 2; cư trú tại tổ 1, 2 KP 4 và những HS mới chuyển đến từ tháng 1-2018 thuộc Phường 8; cư trú tại tổ 1-6 của KP 5 thuộc Phường Nguyễn An Ninh.
 
Trường THCS Châu Thành: Tuyển 280 HS/7 lớp, cư trú thực tại Phường 3; cư trú tại KP 1, 4 Phường 2; mới chuyển đến thừ tháng 1-2018 thuộc Phường 1.
 
Trường THCS Duy Tân: Tuyển 360 HS/9 lớp, cư trú thực tại Phường 4 (trừ những HS có hộ khẩu thường trú từ tháng 5-2018, KT3 sau tháng 12-2017, lưu trú từ tháng 1-2016 đến nay; cư trú ở tổ 1-6 thuộc KP 1 phường Thắng Nhì; cư trú thực tại KP 1; tổ 1, 2, 3, 15, 16 thuộc KP 4; tổ 1, 2, 10, 11, 15 thuộc KP 5 của Phường 7 (trừ những HS có hộ khẩu thường trú từ tháng 5-2018, KT3 sau tháng 12-2017, lưu trú từ tháng 1-2016 đến nay).
 
Trường THCS Võ Văn Kiệt: Tuyển 190 HS/5 lớp (3 lớp bán trú), cư trú tại Phường 5 và HS có nguyện vọng học bán trú trên địa bàn TP. Vũng Tàu.
 
Trường THCS Thắng Nhì: Tuyển 230 HS/6 lớp, cư trú tại phường Thắng Nhì (trừ  tổ 1-6 của KP 1); thường trú từ tháng 5-2018, KT3 sau tháng 12-2017, lưu trú từ tháng 1-2016 đến nay và hS mới chuyển đến thuộc địa bàn Phường Nguyễn An Ninh (KP 2, 3), Phường 4, 7, 9.
 
Trường THCS Võ Trường Toản: Tuyển 360 HS/9 lớp, cư trú thực tại KP 1-4 thuộc phường 9 (trừ những HS có hộ khẩu thường trú từ tháng 5-2018, KT3 sau tháng 12-2017, lưu trú từ tháng 1-2016 đến nay); cư trú thực tại KP2, KP3 (trừ tổ 14, 15) Phường 7 (trừ những HS có hộ khẩu thường trú từ tháng 5-2018, KT3 sau tháng 12-2017, lưu trú từ tháng 1-2016 đến nay); lưu trú thuộc KP 1, 2, 5-10, 12 của phường Thắng Nhất.
 
Trường THCS Nguyễn An Ninh: Tuyển 130 HS/3 lớp, cư trú thực tại KP 5 Phường 9 (trừ những HS có hộ khẩu thường trú từ tháng 5-2018, KT3 sau tháng 12-2017, lưu trú từ tháng 1-2016 đến nay); cư trú thực tại KP 2, 3 thuộc địa bàn Phường Nguyễn An Ninh (trừ những HS có hộ khẩu thường trú từ tháng 5-2018, KT3 sau tháng 12-2017, lưu trú từ tháng 1-2016 đến nay).
 
Trường THCS Nguyễn Thái Bình: Tuyển 420 HS/10 lớp, cư trú tại KP 1-3 và các tổ 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 thuộc KP 4 của Phường 10; cư trú tại KP 3, 11 của phường Thắng Nhất; cư trú từ tổ 7-13 của KP 5, tổ 1-8 của KP 6 Phường Nguyễn An Ninh.
 
Trường THCS Phước Thắng: Tuyển 520 HS/12 lớp, cư trú thực tại KP 1 (tổ 1, 2, 2A, 3, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 8B, 9E, 9F, 9G, 9K, 9H, 10, 10C, 10D, 14); KP 2-4 Phường 11, (trừ những HS lưu trú từ tháng 1-2018 đến nay).
 
Trường THCS Nguyễn Gia Thiều: Tuyển 480 HS/11 lớp, cư trú tại Phường 12; lưu trú từ tháng 1-2018 đến nay của Phường 11.
 
Trường THCS Ngô Sĩ Liên: Tuyển 485 HS/11 lớp, cư trú thực tại phường Rạch Dừa; cư trú tại tổ 9, 9A, 9B, 9C, 9D, 10A, 10B, 11, 11A, 11B, 11C, 11D, 11E, 11F, 11G, 12, 13 của KP 1 Phường 11 (trừ những HS lưu trú từ tháng 1-2018 đến nay); cư trú tại tổ 1, 2, 5, 10 của KP 4 Phường 10.
 
Trường THCS Thắng Nhất: Tuyển 340 HS/8 lớp, cư trú thực tại phường Thắng Nhất, bao gồm: HS có hộ khẩu thường trú tại KP 4; thường trú, KT3 trước tháng 6-2018 tại KP 1, 2, 5-10, 12.

Trường THCS Trần Phú: Tuyển 320 HS/8 lớp, cư trú thực tại Phường 7 (trừ những HS có hộ khẩu thường trú từ tháng 5-2018, KT3 sau tháng 12-2017, lưu trú từ tháng 1-2016 đến nay và HS mới chuyển đến), bao gồm KP3 (thuộc các tổ 14, 15), KP4 (các tổ 4-14), KP5 (các tổ 3-9, 12, 13, 14), KP 6-9; cư trú thực tại KP 4, Phường Nguyễn An Ninh.
 
Trường THCS Nguyễn Văn Linh: Tuyển 360 HS/9 lớp, cư trú thực tại Phường 8 (trừ những HS mới chuyển đến từ tháng 1-2018), bao gồm: KP 1, 3; tổ 3-17 của KP 4; KP 5-7; cư trú tại KP 1 và 7 của Phường Nguyễn An Ninh.

Trường THCS Bạch Đằng: Tuyển 220 HS/6 lớp, cư trú tại xã Long Sơn.
 
Trường TH-THCS-THPT Quốc tế Việt Nam-Singapore: Tuyển 25 HS/1 lớp bán trú với HS có nguyện vọng.
 
Trường TH-THCS-THPT Nguyễn Thị Minh Khai: Tuyển 50 HS/2 lớp bán trú, nội trú với HS có nguyện vọng.
 
Thời gian nộp Phiếu báo dự tuyển tại Hội đồng tuyển sinh các trường THCS từ ngày 12 đến 14/7. Các trường THCS công bố kết quả tuyển sinh ngày 20/7./.

 

Tin: Thắng Cảnh, BBT 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn