An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng
Nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.
04:49 | 11/07/2018 Print   E-mail    

 
 
Những năm qua, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thành phố Vũng Tàu được giữ vững và ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm đã tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân còn thiếu ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Chính vì thế, các cấp Lãnh đạo thành phố đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về trách nhiệm và quyền lợi trong việc chủ động bảo đảm An ninh trật tự khu dân cư, trật tự đô thị của thành phố, phát huy vai trò, sức mạnh toàn dân và cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng vào sự ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
 
Theo báo cáo của Công an thành phố Vũng Tàu thì tình hình An ninh, trật tự tại thành phố trong thời gian qua tiếp tục được đẩy mạnh, có bước phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Nhiều mô hình tự quản trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường được phát huy, nhân rộng, khơi dậy sức mạnh to lớn của người dân trong công tác bảo đảm an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2018 vừa qua, Công an thành phố đã chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn các mục tiêu trên địa bàn; Làm tốt công tác phân luồng giao thông khu vực trọng điểm; không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông và đua xe trái phép; không có trường hợp kinh doanh, vận chuyển và sử dụng pháo nổ; bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, các khu vui chơi giải trí. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2018 vẫn còn xảy ra 149 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội (giảm 6 vụ so với cùng kỳ năm 2017), đã điều tra làm rõ 100 vụ với 174 đối tượng; xảy ra 129 vụ tai nạn giao thông, làm chết 36 người, bị thương 120 người, hư hỏng 221 xe các loại, thiệt hại 145 triệu đồng (so với cùng kỳ năm trước giảm 24 vụ, số người chết tăng 04 người so với cùng kỳ, giảm 63 người bị thương); lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính về trật tự giao thông 9.532 trường hợp.
 
Có thể thấy rằng, trong việc giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm thì sẽ thật khó kéo giảm được nếu ý thức, trách nhiệm của người dân không cao. Xã hội cần rất nhiều người có ý thức, có hành động vì cái chung. Bởi nếu người dân thờ ơ và xem việc kiểm soát các hành vi lệch lạc là nhiệm vụ của Nhà nước, của công quyền chứ không phải của chính mình, thì lúc đó sẽ rất khó để có được một xã hội trật tự, an bình như mong đợi. Do đó, Đảng bộ và chính quyền các cấp tại thành phố Vũng Tàu luôn trân trọng, thúc đẩy sự tham gia của người dân, xem mỗi người dân là một người cộng tác, một người đồng hành trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Khi một xã hội mà từng người dân không có ý thức, thờ ơ với trách nhiệm xã hội thì xã hội đó sẽ phải đối diện với nhiều bất trắc và không thể tiến nhanh trên con đường phát triển văn minh được.
Để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong bảo đảm an ninh, trật tự, Công an thành phố Vũng Tàu đã phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và lực lượng vũ trang tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức cảnh giác, ý thức tôn trọng pháp luật của người dân bằng nhiều hình thức phong phú. Vận động nhân dân sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tự do tôn giáo, đấu tranh chống tội phạm, phòng chống ma túy gắn với cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; duy trì có hiệu quả các mô hình liên gia tự quản, phường, xã không có tội phạm và tệ nạn xã hội... Phối hợp triển khai thực hiện các Nghị quyết, chương trình hành động, quy chế phối hợp trong phòng, chống tội phạm; củng cố, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm an ninh đô thị, chăm lo phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
 
Tiêu hủy máy trò chơi điện tử có dấu hiệu cờ bạc trá hình là biện pháp giảm tội phạm và tệ nạn xã hội (ảnh: Trần Việt) 
 
Theo Lãnh đạo Công an thành phố Vũng Tàu thì trong thời gian tới, để tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững thì Công an thành phố sẽ huy động sức mạnh của toàn dân tham gia các chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm; Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng cho người dân nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của họ về lĩnh vực an ninh trật tự; Chủ động làm tốt công tác tham mưu đề xuất các Nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự; Tiếp tục huy động sự tham gia rộng rãi, tích cực của các tổ chức quần chúng và nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự; Nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Tiếp tục củng cố và xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; Nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, chấp hành pháp luật trong cơ quan, đơn vị, trong cộng đồng dân cư.
 
Có thể thấy rằng, để nâng ý thức, trách nhiệm của người dân trong bảo đảm an ninh, trật tự thì trong thời gian tới các cấp, các ngành tại thành phố Vũng Tàu cần tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy vai trò nòng cốt của các lực lượng, vừa giúp cho người dân hiểu rõ thực chất của vấn đề, đồng thời phát huy vai trò của nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội. Mỗi đơn vị, địa phương tại thành phố Vũng Tàu cần chú trọng nâng cao trách nhiệm nêu gương, ý thức chính trị của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong việc giữ gìn, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố./.

Bài: Bằng Lăng, BBT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn