Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh
05:17 | 11/07/2018 Print   E-mail    

 
Sáng ngày 10/7, tại Hội trường Khối Vận, Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh thành phố phối hợp với Ban tuyên giáo Thành ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho đối tượng 4 là các cán bộ, công chức, viên chức thuộc các phòng, ban, đoàn thể, phường xã…
 
Ông Hà Hữu Dũng – Phó trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy báo cáo viên tại lớp bồi dưỡng
 
Trong thời gian diễn ra lớp bồi dưỡng, hơn 100 học viên được nghiên cứu các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ các thế lực thù địch đối với Việt Nam; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; ngoài ra các học viên còn được tìm hiểu nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quan sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên.
 
Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời vận dụng linh hoạt phù hợp với tình hình thực tiễn ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.
 
Được biết, lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra đến hết ngày 13/7/2018. Sau khi kết thúc lớp học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận./.
 
Tin, ảnh: Phương Anh, BBT

  

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn