Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Ngành Giáo dục thành phố Vũng Tàu triển khai trương trình Tiếng Anh hệ 10 năm trong các Trường THCS từ năm học 2018-2019.
11:01 | 19/07/2018 Print   E-mail    

Thực hiện Công văn số 809/SGDĐT-GDTrH ngày 17/5/2018 của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về triển khai trương trình Tiếng Anh hệ 10 năm trong các Trường THCS từ năm học 2018-2019, vừa qua, Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Vũng Tàu cũng đã có Công văn số 499/PGDĐT-NV ngày 11/7/2018 gửi Hiệu trưởng các Trường THCS trên địa bàn thành phố về việc triển khai trương trình Tiếng Anh hệ 10 năm trong các Trường THCS từ năm học 2018-2019.

Theo đó, Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Vũng Tàu yêu cầu các Trường THCS của thành phố tiến hành công tác thống kê trình độ Tiếng Anh của học sinh vào lớp 6 năm học 2018-2019; Căn cứ vào điều kiện thực tế của trường, lập kế hoạch dạy học Tiếng Anh cụ thể với thời lượng 3 tiết/tuần và đảm bảo các nguyên tắc: Những học sinh đã học đủ Tiếng Anh 04 tiết/tuần từ lớp 3 đến lớp 5 ở Tiểu học thì học tiếng Anh theo hệ 10 năm, dùng sách Sở giáo dục và đào tạo đã thẩm định (giáo trình Tiếng Anh i-Learn Smart World - Nhà xuất bản Đại học sư phạm), không dùng sách hệ 7 năm, đồng thời đảm bảo được chuẩn kiến thức và kỹ năng được quy định cho từng khối lớp theo Quyết định số 01/QĐ-BGDĐT ngày 03/01/2012 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành chương trình Giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh thí điểm cấp THCS; Những học sinh chưa học đủ Tiếng Anh 04 tiết/tuần hoặc chưa đủ 03 năm có thể sử dụng SGK Tiếng Anh hệ 07 năm hiện hành hoặc sử dụng giáo trình Tiếng Anh i-Learn Smart World và có sự giảm bớt nội dung cho phù hợp với đối tượng học sinh.

Bên cạnh đó, Phòng giáo dục và đào tạo cũng yêu cầu các Trường THCS của thành phố tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến phụ huynh học sinh về việc triển khai nội dung và thời lượng dạy môn Tiếng Anh cấp THCS từ năm học 2018-2019 để đảm bảo sự đồng thuận từ phụ huynh học sinh; Thực hiện xếp lớp theo trình độ Tiếng Anh của học sinh, thông báo hướng dẫn phụ huynh học sinh mua sách Tiếng Anh phù hợp; Nhà trường lập kế hoạch tổ chức triển khai dạy học Tiếng Anh hệ 10 năm từ năm học 2018-2019, đầu tư mua sắm trang thiết bị, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ, tạo điều kiện cho giáo viên nâng cao tay nghề nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học bộ môn Tiếng Anh./.

Tin: Bằng Lăng, BBT