Thông tin từ các đơn vị Thông tin từ các đơn vị
Phường Rạch Dừa tổ chức kỳ họp thứ Sáu, HĐND khóa II, nhiệm kỳ 2016 -2021.
02:48 | 21/07/2018 Print   E-mail    

Ngày 19 và 20/07, tại hội trường phường Rạch Dừa, Hội đồng nhân dân phường Rạch Dừa tổ chức kỳ họp thứ Sáu, khóa II, nhiệm kỳ 2016- 2021”. Tham dự cuộc họp có ông Dương Tiến Dũng – Bí thư đảng ủy phường – CT.HĐND phường; ông Trần Quốc Trụ - Phó CT. HĐND phường; ông Nguyễn Văn Lợi – Phó bí thư Đảng ủy phường; Ông Nguyễn Thế Lực – Phó Bí thư Đảng ủy-CT.UBND phường; ông Cao Tiến Xuân - Phó Chủ tịch UBND phường;  bà Ngô Thị Bảy – CT.BMTTQ Việt Nam phường, các ban ngành, đoàn thể, Trưởng khu phố và các đại biểu HĐND Phường khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021 cùng về tham dự đầy đủ.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND phường được nghe các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2018, và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, nghe báo cáo của các Ban HĐND phường; báo cáo thẩm tra của ban pháp chế, ban Kinh tế - Xã hội; Thông báo của UBMTTQ phường về việc tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của của cử tri gửi tới kỳ họp.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng doanh thu các ngành kinh tế đạt 5.212 tỷ đồng, đạt 50% chỉ tiêu giao, tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 7.866 tỷ đồng, đạt 50,6% kế hoạch năm, thu thuế 5.570 tỷ đồng đạt 50% kế hoạch năm, chi ngân sách: 4.664 tỷ đồng đạt 46,9 %, tổng thu các loại quỹ pháp lệnh 234.825.000 đồng đạt 100% chỉ tiêu giao; công tác quản lý trật tự đô thị, bồi thường giải phóng mặt bằng, tài nguyên và môi trường được chú trọng, đẩy mạnh triển khai rộng rãi. Hoạt động Văn hoá - Thông tin - Thể dục thể thao, công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước được chú trọng; Công tác Lao động –Thương binh xã hội, giảm nghèo, gia đình và trẻ em được quan tâm; công tác Cải cách hành chính được quan tâm, chú trọng, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoạt động có hiệu quả cao, thể hiện qua kết quả trả hồ sơ công dân đảm bảo 100% hồ sơ được giải quyết đúng hẹn, không có hồ sơ trễ hẹn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tại Hội nghị các đại biểu đã đóng góp ý kiến về tăng cường công tác quản lý vỉa hè,  việc thu gom rác chưa đúng giờ, kiểm tra địa điểm thu mua phế liệu trên địa bàn phường, di dời cột điện đường 30/4 để đảm bảo an toàn giao thông, quản lý tăng cường lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, quản lý đất công… Ông Nguyễn Thế Lực, Chủ tịch UBND phường tiếp thu và giải trình làm rõ thêm một số vấn đề về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND phường.

Ông Nguyễn Thế Lực – Chủ tịch UBND phường tiếp thu và giải trình làm rõ thêm một số vấn đề về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND phường tại kỳ họp.

Kỳ họp cũng thông qua một 07 Nghị quyết như: Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND phường năm 2019; Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND phường bầu; Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND phường Rạch Dừa khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; Nghị quyết phê chuẩn bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018; Nghị quyết phê chuẩn bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 từ nguồn vượt thu ngân sách để chi đầu tư phát triển; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2018.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Dương Tiến Dũng – Bí Thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND Phường đánh giá cao những kết quả đã đạt được về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn phường trong 6 tháng đầu năm 2018. Để thực hiện tốt hơn nữa các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 của phường đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, nhạy bén, sâu sát của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tích cực của các đơn vị, các bộ phận chuyên môn và sự đồng thuận của toàn dân…, với mong muốn các vị đại biểu, ban ngành đoàn thể, các cán bộ, công chức trong cơ quan và toàn thể Nhân dân trên địa bàn phường nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, ra sức phấn đấu, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội – an ninh quốc phòng năm 2018./.

Kỳ họp thứ Sáu, Hội đồng nhân dân phường Rạch Dừa khoá II, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp./.

Tin, ảnh: Phạm Thắm, BBT