Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Thành phố Vũng Tàu sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế các trường học từ mầm non đến trung học cơ sở
09:46 | 08/08/2018 Print   E-mail    

Là địa phương có cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục đứng hàng đầu của tỉnh, nhưng nhiều năm qua trên địa bàn thành phố Vũng Tàu vẫn xảy ra tình trạng thiếu trường lớp, gây khó khăn đến việc dạy và học, nhất là khối mầm non và tiểu học. Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu đã giao cho Phòng Nội vụ và Phòng GD-ĐT xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức và điều chỉnh quy mô trường, lớp cho phù hợp với biên chế được giao, gắn với tinh giản biên chế các trường học từ mầm non đến trung học cơ sở.

Trong thời gian qua, tình hình thực hiện biên chế gắn với hoạt động chuyên môn của ngành giáo dục thuộc Thành phố có nhiều thuận lợi. Đội ngũ nhà giáo tiếp tục được kiện toàn về cơ cấu và chất lượng. Hoạt động nhà trường được tổ chức thực hiện có tổ chức, nề nếp. Chất lượng giáo dục tiếp tục được củng cố, phát triển. Việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức dạy học bán trú trong trường tiểu học, trung học cơ sở giúp cho học sinh học tập tốt hơn, được rèn luyện tốt hơn về kiến thức, kỹ năng, thái độ, hạn chế tình trạng dạy thêm học thêm tràn lan.

Bên cạnh những thuận lợi trên, ngành giáo dục Thành phố vẫn còn gặp không ít khó khăn, trong đó có khó khăn về biên chế do được giao chưa đủ theo định mức bố trí giáo viên đứng lớp đã kéo dài trong nhiều năm qua. Cụ thể, từ năm học 2015-2016 đến nay, mỗi năm tỷ lệ học sinh trên địa bàn thành phố đến trường tăng trung bình 4% (tương đương khoảng 2.000 học sinh), nhưng biên chế sự nghiệp giáo dục chưa được giao tương ứng. Để đáp ứng đủ định mức giáo viên đứng lớp theo số học sinh tăng, ngành giáo dục thành phố thiếu khoảng 250 biên chế giáo viên trong mỗi năm học.

Các em học sinh trường THCS Vũng Tàu 

Bà Đặng Kim Lanh - Trưởng Phòng Nội vụ Thành phố cho biết: Để khắc phục tình hình không được giao bổ sung biên chế nhưng vẫn phải đảm bảo thực hiện tốt công tác giảng dạy cũng như hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời triển khai thực hiện Nghị quyết 08/NQ-CP ngày 24-1-2018 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, đầu năm 2018, UBND Thành phố đã chỉ đạo Phòng Nội vụ, Phòng GD&ĐT phối hợp với các cơ quan chuyên môn và các đơn vị trường học thuộc thành phố tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng của ngành giáo dục & đào tạo của Thành phố; đồng thời xây dựng phương án sắp xếp tổ chức và điều chỉnh quy mô trường, lớp phù hợp với biên chế được giao tại Thành phố năm học 2018-2019, trong đó chú trọng việc bố trí lại sĩ số học sinh, định mức giáo viên trên lớp, qua đó đã giảm được 25 lớp học.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng đã thực hiện thu gom đầu mối tổ chức để giảm biên chế gián tiếp thông qua việc sáp nhập 10 trường mầm non có quy mô nhỏ trên địa bàn phường, còn lại 5 trường; đồng thời bố trí kiêm nhiệm một số vị trí việc làm thuộc nhóm hỗ trợ phục vụ như: văn thư, thư viện, y tế học đường. Từ việc sắp xếp trên, ngành GD&ĐT Thành phố trong năm học 2018-2019 sẽ tiết kiệm được 116 biên chế, trong đó có 62 biên chế gián tiếp, số biên chế này được bố trí lại tại các đơn vị trường học thành lập mới do nhu cầu tăng học sinh trong năm học. Theo phương án trên, có 102 công chức, viên chức phải sắp xếp, bố trí lại, trong đó có 10 hiệu trưởng và 13 phó hiệu trưởng.

Để tạo sự công bằng và đánh giá đúng năng lực của cán bộ quản lý trường học, cũng như bố trí lại giáo viên dôi dư do cơ cấu trường lớp có hiệu quả, UBND Thành phố đã triển khai các giải pháp bố trí, sắp xếp giáo viên, nhân viên dôi dư vào vị trí của các trường còn biên chế và thực hiện sắp xếp cán bộ quản lý, hiệu trưởng, hiệu phó của 10 trường sáp nhập thông qua hình thức báo cáo chương trình hành động trước hội đồng tuyển chọn của thành phố. Qua kết quả đánh giá chấm điểm, hội đồng sẽ tuyển chọn để bố trí lại cán bộ quản lý có trình độ, năng lực phù hợp. Các trường hợp còn lại sẽ được bố trí lại vị trí công tác khác hoặc thực hiện tinh giản biên chế. Các giải pháp này được triển khai một cách chặt chẽ, khách quan, công bằng thông qua các tiêu chí xét chọn cụ thể và được công khai, phổ biến đến toàn thể các trường và giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục của thành phố.

Bà Đặng Kim Lanh cho biết thêm: Qua phương án sắp xếp tổ chức, cơ cấu quy mô trường lớp trong ngành giáo dục, UBND Thành phố đã thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức, thu gọn đầu mối và tiếp tục triển khai tinh giản biên chế theo chủ trương của Trung ương và kế hoạch của tỉnh, trong đó đã giảm 5 trường, đạt 7,7%; đồng thời giảm được 116 biến chế, đạt 3,7% biên chế sự nghiệp giáo dục được giao năm 2015. Phương án sắp xếp quy mô trường lớp và các giải pháp bố trí sắp xếp nhân sự dôi dư hiện nay đã được triển khai và nhận được sự đồng tình, hưởng ứng cao trong đội ngũ công chức, viên chức toàn ngành giáo dục của thành phố. Ngoài việc sắp xếp quy mô trường lớp, kể từ năm học 2019-2020, sau khi có đầy đủ văn bản hướng dẫn cơ chế tự chủ của Chính phủ và cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, UBND thành phố sẽ tiến hành thực hiện chuyển đổi một số trường sang cơ chế tự chủ và thực hiện xã hội hóa, để đảm bảo tỷ lệ thu gọn đầu mối và thực hiện tinh giản biên chế đạt tối thiểu 10% theo Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương./.

Bài, ảnh: Phương Anh, BBT