Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
UBND thành phố Vũng Tàu chỉ đạo thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát- Ủy ban Tư pháp Quốc hội về chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính
11:17 | 08/08/2018 Print   E-mail    

UBND Thành phố ban hành văn bản 3506/UBND-VP chỉ đạo Phòng Tư pháp, Chi Cục thi hành án Thành phố, các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND phường, xã thực hiện văn bản số 5890/UBND-VP ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về chỉ đạo thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát- Ủy ban Tư pháp Quốc hội về chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính.

Theo đó Đoàn giám sát- Ủy ban tư pháp Quốc hội kiến nghị UBND Tỉnh yêu cầu các sở ngành, Chủ tịch UBND các cấp tuân thủ đúng quy định của điều 60 Luật tố tụng hành chính năm 2015 về việc cử người đại diện, người được ủy quyền tham dự phiên tòa; tích cực đối thoại với người khởi kiện tại Toà án nhân dân. Chấn chỉnh việc tham mưu ban hành quyết định hành chính, hoặc có hành vi hành chính đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tránh gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

UBND tỉnh BR-VT chỉ đạo 14 vụ án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật phải nghiêm túc thi hành, không để chậm trể, kéo dài, kể cả các vụ việc đã có văn bản kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm./.

Tin: Thắng Cảnh, BBT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn