Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Hội nghị triển khai Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ về an toàn thực phẩm
08:16 | 09/08/2018 Print   E-mail    

Sáng ngày 08/8, UBND Thành phố tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm và các văn bản pháp luật có liên quan về an toàn thực phẩm. Dự hội nghị có các thành viên trong Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể, phường xã;  cán bộ phụ trách y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm các xã, phường…

Tại hội nghị các đại biểu đã được các báo cáo viên phổ biến nội dung của Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, Nghị định gồm 13 chương, 44 điều với 11 nội dung chính được điều chỉnh so với Nghị định số 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm được ban hành năm 2012. Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật an toàn thực phẩm về: thủ tục tự công bố sản phẩm; thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm; bảo đảm an toàn thực phẩm biến đổi gen; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm xuất nhập, nhập khẩu; ghi nhãn thực phẩm; quảng cáo thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe; điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh và sử dụng phụ gia thực phẩm; truy xuất nguồn gốc thực phẩm; phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; quy định cụ thể về phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới... Bên cạnh đó, Nghị định 15/2018/NĐ-CP cũng phân công rõ trách nhiệm quản lý của ba bộ: Y tế, Công , Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo hướng các bộ quản lý theo nhóm ngành hàng từ đầu đến cuối. Đối với cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh nhiều loại sản phẩm thuộc quyền quản lý của 2 Bộ trở lên thì tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn cơ quan quản lý chuyên ngành về an toàn thực phẩm để thực hiện các thủ tục hành chính. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai quy định phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; quy trình kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Hội nghị tập huấn nhằm giúp các thành viên Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố, lãnh đạo các phòng, ban, xã, phường nắm vững các kiến thức cơ bản kỹ năng về điều hành quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới về an toàn thực phẩm từ đó triển khai trên địa bàn địa phương mình./.

Tin, ảnh: Phương Anh, BBT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn