Thông tin từ các đơn vị Thông tin từ các đơn vị
Phường Thắng Tam tổ chức kết nạp đảng viên mới là dân quân thường trực.
08:17 | 09/08/2018 Print   E-mail    

 

Thực hiện Quyết định số 2293-QĐ/TU ngày 26/7/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về kết nạp đảng viên. Chiều ngày 07/8, Chi bộ Quân sự thuộc Đảng bộ phường Thắng Tam đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Bùi Ngọc Ánh là dân quân thường trực.

Bà Cấn Thị Thu, Bí thư chi bộ Quân sự phường trao Quyết định cho đảng viên mới Bùi Ngọc Ánh 

Công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của chi bộ Quân sự và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, quần chúng Bùi Ngọc Ánh đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Bà Cấn Thị Thu – Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ Quân sự phường công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu về việc kết nạp đảng viên cho quần chúng Bùi Ngọc Ánh. Vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, đảng viên mới Bùi Ngọc Ánh xác định phải phấn đấu không ngừng, thường xuyên học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác và phẩm chất chính trị đạo đức của người đảng viên, tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau khi đảng viên mới đọc lời tuyên thệ, bà Cấn Thi Thu – Bí thư chi bộ nêu rõ những nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng, Quy định về những điều đảng viên không được làm và phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới. Đồng thời phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đảng viên Bùi Ngọc Ánh trong thời gian thử thách 12 tháng phấn đấu trở thành đảng viên chính thức./.

Tin, ảnh: Hồng Như, BBT