Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Cần hiểu đúng Luật An ninh mạng, không để kẻ xấu lợi dụng, xuyên tạc
08:29 | 09/08/2018 Print   E-mail    

Không riêng gì ở Việt Nam, hiện nay trên thế giới đã có 138 quốc gia, vùng lãnh thổ có luật An ninh mạng. Tuy có thể khác nhau về tên gọi, nhưng nội dung chính Luật An ninh mạng của các nước đều nhằm cải thiện tình hình an ninh thông tin của các doanh nghiệp và cơ quan công quyền, cũng như bảo vệ tốt hơn người dân trên môi trường mạng Internet. An ninh mạng là vấn đề an ninh phi truyền thống, ngày càng gắn với an ninh quốc gia, an ninh kinh tế và lợi ích doanh nghiệp, người dân; Bởi vậy, các nước ngày càng quan tâm và quản lý chặt chẽ hơn bằng hàng loạt luật về an ninh mạng. 

Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật An ninh mạng, ngày 12/6/2018 với số phiếu tán thành đạt 86,86% trong tổng số 95,69% đại biểu tham gia bỏ phiếu. Sau khi Luật An ninh mạng được thông qua, có nhiều thông tin không chính xác cho rằng Luật An ninh mạng sẽ tạo “rào cản kinh doanh”, “tăng chi phí cho doanh nghiệp”, “giấy phép con”…, một số phần tử xuyên tạc cho rằng Luật cản trở quyền tự do ngôn luận, tự do internet. Trung tướng Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an cho biết: Luật An ninh mạng chỉ nghiêm cấm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, không có quy định nào cấm Facebook, Google hoặc các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Luật không ngăn cản quyền tự do ngôn luận, quyền bày tỏ quan điểm của công dân, không cấm công dân sử dụng mạng xã hội.

Luật An ninh mạng Việt Nam đáp ứng yêu cầu thực tiễn, những quy định trong nội dung Luật An ninh mạng của Việt Nam là cần thiết, bám sát xu hướng chung trên thế giới về bảo đảm an ninh mạng và đáp ứng yêu cầu thực tiễn chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Trong Luật An ninh mạng, những hành vi bị cấm cũng đã được quy định trong các luật và bộ luật khác như soạn thảo, đăng tải, phát tán thông tin trên không gian mạng có nội dung: Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; Làm nhục, vu khống; Xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác. Nghiêm cấm các hành vi gián điệp mạng; xâm phạm bí mật Nhà nước, bí mật công tác, thông tin cá nhân trên không gian mạng và các hành vi khác xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc để trục lợi.

Ông Trần Bá Việt, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Vũng Tàu cho biết: Do chưa ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng cho nên việc phổ biến, tuyên truyền Luật tại Thành phố chưa triển khai, tuy nhiên trước các thông tin không chính xác về Luật An ninh mạng, phòng Văn hóa và Thông tin đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Thành phố, phường, xã thông qua các hình thức tuyên truyền khác nhau vận động người dân không để kẻ xấu lợi dụng, xuyên tạc mà hãy nghiên cứu kỹ Luật, khi cần thiết đi sâu các điều khoản của Luật thì trao đổi thông tin đến cơ quan chức năng để biết và nắm bắt cụ thể. Là công dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật./.

Bài: Thắng Cảnh, BBT

Description: Luật An ninh mạng là hết sức cần thiết  trong bối cảnh hiện nay