An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng
Thành phố Vũng Tàu đạt nhiều kết quả tích cực sau 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997-2017).
09:03 | 24/08/2018 Print   E-mail    

Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng được Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX thông qua ngày 28/3/1997, có hiệu lực từ ngày 07/4/1997. Sau 20 năm thực hiện Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997-2017), Bộ đội Biên phòng thành phố Vũng Tàu luôn tích cực, chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của BĐBP, phát huy được vai trò nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, an ninh biên giới; chủ động làm tốt công tác nắm tình hình nội, ngoại biên, triển khai đồng bộ các mặt công tác biên phòng, kịp thời tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố Vũng Tàu và cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đề ra các chủ trương, biện pháp đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, ý đồ chống phá cách mạng Việt Nam, góp phần giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, củng cố Quốc phòng - An ninh, phát triển Kinh tế - xã hội của thành phố.Kết quả hình ảnh cho Hình ảnh thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng

(Hình minh họa)

Thành phố Vũng Tàu là một bán đảo giáp Bà Rịa qua sông Cỏ May, đảo Long Sơn và đảo Gò Găng, cách thành phố Hồ Chí Minh 125 km về phía Đông Nam, là cửa ngõ quan trọng của vùng Đông Nam Bộ hướng ra biển Đông; khu vực biên giới biển có 42 km bờ biển bao quanh, diện tích 141,1 km2, dân số gần 500 ngàn người. Đây là địa bàn chiến lược, quan trọng về Quốc phòng - An ninh, phát triển Kinh tế - xã hội của thành phố. Trong 20 năm qua, các cơ quan, ban, ngành cũng như chính quyền các cấp tại thành phố Vũng Tàu đã phát huy sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp bảo vệ biên giới, vùng biển, làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, quan tâm đầu tư và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị BĐBP trong khu vực thực hiện hiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Theo báo cáo của UBND thành phố Vũng Tàu về việc tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997-2017) thì: Sau 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố, BĐBP thành phố Vũng Tàu đã đạt nhiều kết quả tích cực. Thành phố đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thi hành pháp lệnh và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Đã có nhiều kết quả đáng khích lệ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, thi hành pháp lệnh của các cơ quan, ban ngành, cấp ủy chính quyền địa phương với vai trò là cơ quan chức năng quản lý nhà nước về biên giới, vùng biển; Công tác quán triệt, triển khai, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện pháp lệnh của cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị trong BĐBP Tỉnh, công tác tham mưu của các đơn vị BĐBP thành phố Vũng Tàu với cấp ủy chính quyền địa phương các cấp cũng đã và đang được thực hiện một cách nghiêm túc.

Bênh cạnh đó, thành phố đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp lệnh và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành. Hiệu quả hoạt động của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp, các ngành trong việc nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và xây dựng lực lượng BĐBP đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Đạt kết quả tốt trong thực hiện ngày “Biên phòng toàn dân” và các phong trào tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, đảo của Tỉnh, giữ gìn an ninh nông thôn, xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh. Chấp hành tốt quy chế khu vực biên giới biển, quy chế an ninh cảng biển của các cơ quan, tổ chức và quần chúng nhân dân trên khu vực biên giới biển; Công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép vũ khí, chất cháy nổ, chất độc hại, ma túy, văn hóa phẩm độc hại, hàng hóa cấm xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới trên biển theo quy định của pháp luật được thực hiện một cách nghiêm túc. Trong 20 năm. Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa Vũng Tàu đã làm thủ tục kiểm tra, giám sát cho 73.352 lượt chuyến tàu, thuyền xuất nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng qua các cửa khẩu Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, 1.795.013 lượt thuyền viên/480.598 lượt hành khách/540.359.260 tấn hàng hóa các loại. Đã cấp 248.345 giáy phép các loại, 175.345 thẻ đi bờ và 118.040 thị thực. Đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện Pháp lệnh BĐBP, thành phố Vũng Tàu đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, địa phương quán triệt nghiêm túc và triển khai sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân. Các đơn vị BĐBP thành phố Vũng Tàu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ làm nòng cốt trong công tác bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Các cấp ủy đảng, chính quyền tại thành phố Vũng Tàu thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo bằng nhiều chủ trương, nghị quyết, kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về biên giới vùng biển, chăm lo xây dựng, củng cố lực lượng BĐBP thành phố và nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Do vậy đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, có đối sách xử lý đúng đắn, nhanh chóng, kịp thời, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển trong mọi tình huống, giữ vững ổn định ANTT, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, sau hơn 20 năm tổ chức thi hành, Pháp lệnh còn bộc lộ những hạn chế, bất cập như: Chưa thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; một số quy định của Pháp lệnh còn bất cập, chưa thống nhất, phù hợp với Hiến pháp năm 2013, Luật Biên giới quốc gia năm 2003, Luật An ninh quốc gia năm 2004, Luật Dân quân tự vệ năm 2009, Luật Biển Việt Nam năm 2012, Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014. Bên cạnh đó, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia còn một số tồn tại, bất cập trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh theo thẩm quyền, trách nhiệm của từng ban, ngành, Ủy ban nhân dân các phường, xã chưa phát huy hết trách nhiệm, hiệu quả chưa cao.

Trong giai đoạn tiếp theo, các đơn vị BĐBP thành phố Vũng Tàu sẽ phát huy những kết quả đạt được của 20 năm qua, khắc phục những hạn chế, tiếp tục làm tốt công tác phối hợp để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền các văn bản liên quan đến chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, nhất là cho cán bộ, nhân dân tại thành phố. Cùng với đó, các đơn vị phải nắm chắc tình hình địa bàn, xây dựng các chương trình hành động nhằm đấu tranh hiệu quả hơn nữa với các hành vi vi phạm quy chế biên giới; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai các dự án kinh tế-văn hoá-xã hội gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới./.

Bài: Lê Ngân, BBT