Thông tin từ các đơn vị Thông tin từ các đơn vị
Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Phường 3 Kiểm tra, giám sát thực hiện hoạt động cho vay ủy thác thông
07:18 | 14/09/2018 Print   E-mail    

 
Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Phường 3 Kiểm tra, giám sát thực hiện hoạt động cho vay ủy thác thông qua Ngân hàng CSXH năm 2018.
 
      Thực hiện Chương trình kiểm tra hoạt động của các tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) quý III năm 2018 thuộc Hội LHPN Phường 3 quản lý, vừa qua Ban Thường vụ Hội LHPN, Đoàn Thanh Niên Phường 3 phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội, đã lần lượt tiến hành kiểm tra hoạt động cho vay vốn ủy thác thông qua Ngân hàng CSXH của các Tổ (TK&VV) trong quý III năm 2018. Nhằm tiếp tục đưa hoạt động ủy thác cho vay thông qua Hội phụ nữ Phường 3 đi vào nề nếp, hiệu quả; phát hiện và ngăn ngừa kịp thời những tồn tại, thiếu sót trong quá trình thực hiện, bảo toàn vốn và tài sản cho Nhà nước;Hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ cho cán bộ Hội, Ban quản lý Tổ TK&VV trong hoạt động ủy thác, đảm bảo tuân thủ chế độ, nguyên tắc, quy trình nghiệp vụ hợp đồng ủy nhiệm đã ký với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).
 
 
Chị Trương Thị Sinh- CB tín dụng NHCSXH kiểm tra, giám sátvới Tổ TK&VV của Hội Phụ Nữ Phường 3
 
 
      Tham dự các buổi kiểm tra, giám sát có bà Trương Thị Sinh – cán bộ Tín dụng, ngân hàng CSXH; Bà Vũ Thị Hiền – Phó Chủ tịch Hội LHPN Phường 3, ông Đoàn Mạnh Thành – Bí thư ĐTN Phường 3 và các ông bà là Tổ trưởng tổ (TK&VV) cùng những người thuộc diện được vay vốn đều có mặt.
 
      Tại buổi kiểm tra, Thường trực Hội LHPN, Đoàn Thanh niênphường và đại diện Ngân hàng chính sách xã hội làm việc với các Tổ TK&VV về một số nội dung như: Thực hiện nhiệm vụ ủy thác; quản lý và sử dụng phí ủy thác; quản lý thông qua các loại sổ sách của nguồn vốn ủy thác Ngân hàng CSXH thành phố Vũng Tàu và các nguồn vốn khác,...
 
     Qua thực tế kiểm tra các tổ trưởng tổ TK&VV bám sát nội dung văn bản thỏa thuận ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội để thực hiện, tính đến nay (20/8/2018) Hội đang có tổng dư nợ là: 11.069.657.832đ giúp cho 355 lượt chị được vay để phát triển kinh tế gia đình, trong đó:
 
      + Vốn vay hộ nghèo:       40 người, số tiền   1.152.028.832đ
      + Vốn vay cận nghèo:      82 người, số tiền    2.385.210.000đ
      + Vốn vay sinh viên:       54 người, số tiền   1.267.125.000đ
      + Vốn vay GQVL:         101 người, số tiền    3.698.000.000đ
      + Vốn vay HTN:             78 người, số tiền    2.567.294.000đ
 
      Việc trả nợ, trả lãi, gửi tiền của các thành viên trong các Tổ đạt kết quả khá. Kiểm tra Bảng kê 13/TD thời điểm tháng 8/2018, số hộ nộp lãi 350/355 tổng số hộ, chiếm 98,5%.
 
      Tình hình hoạt động: Các Tổ đều có tổ chức họp để bình xét công khai các hộ được vay vốn, duy trì tốt sinh hoạt theo định kỳ hàng tháng, hàng quý. Không có hiện tượng chiếm dụng, sử dụng sai mục đích vốn vay. Việc lưu giữ và ghi chép hồ sơ,chứng từ giao dịch và các văn bản khác có liên quancủa các Tổ đều đầy đủ và đúng qui định. 
 
      Qua các buổi kiểm tra, bà Trương Thị Sinh – cán bộ Tín dụng, ngân hàng CSXH có nhận xét: việc thực hiện vay vốn ủy thác Ngân hàng CSXH, các nguồn vốn khác tại các tổ TK & VV được thực hiện công khai, đúng quy trình, có sổ sách ghi chép, hồ sơ đầy đủ. Việc thu, chi phí ủy thác được thực hiện theo đúng quy chế, các loại vốn vay sử dụng đúng mục đích, có nhiều hộ đã phát huy tốt việc sử dụng đồng vốn vào kinh doanh phát triển kinh tế. Việc đôn đốc thu hồi nợ đến hạn và lãi tồn được duy trì tốt, không có trường hợp nào sử dụng vốn sai mục đích, chiến dụng vốn, vay ké, vay không đúng mục đích.
 
      Tuy nhiên, đối với công tác vay vốn của các Tổ TK &VV cũng còn hạn chế nhất định như: Tiền gửi tiết kiệm ở một số tổ chưa cao, chưa đạt hiệu quả; một vài tổ lưu hồ sơ chưa khoa học. Hội LHPN phường 3 đề nghị các Tổ TK &VV cần đẩy mạnh công tác tuyên truyên hơn nữa để công tác hoạt động vay vốn đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.
 

                                                                             Tin, ảnh: Thúy Hiền, BBT