An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng
Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2018
10:50 | 21/09/2018 Print   E-mail    

Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2018

 
      Thực hiện kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh, trong 3 ngày 18, 19 và 20/9, Ban CHQS Thành phố tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018. Cuộc luyện tập được tiến hành qua các giai đoạn: Chuyển hoạt động của LLQS thành phố từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái tăng cường, từ tăng cường lên cao, và từ cao lên toàn bộ.
 
 
Thượng tá Nguyễn Trọng Hanh – Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố, thực hành chủ trì giao nhiệm vụ
cho các cơ quan trong luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
 
      Luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu là nội dung huấn luyện quan trọng, nhằm nâng cao năng lực, trình độ tổ chức chỉ huy, điều hành của chỉ huy các cấp và khả năng phối hợp hiệp đồng thực hành tác chiến giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương trong từng trạng thái quốc phòng. Điểm nổi bật trong luyện tập năm nay là đơn vị đi sâu tập theo phân đoạn; ở từng trạng thái đều luyện tập từ hành động của kíp trực ban tác chiến, hành động của chỉ huy, cơ quan xử lý các tình huống giả định trong tình hình thời chiến; trong đó chú trọng luyện tập và khắc phục triệt để những nội dung đơn vị còn yếu. 
 
      Do làm tốt công tác chuẩn bị như xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, thời gian, tiến hành bồi dưỡng hành động của chỉ huy và cơ quan... nên cuộc luyện tập đã hoàn thành tốt nội dung, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Qua luyện luyện, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức sẵn sàng chiến đấu; rèn luyện năng lực, phương pháp, tác phong công tác, trình độ tổ chức chỉ huy, thực hành tác chiến, khả năng hiệp đồng của các lực lượng, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong thời bình và sẵn sàng khi có tình huống không để bị động bất ngờ.
 
      Đồng thời, qua luyện tập tiếp tục phát hiện và khắc phục những nội dung còn yếu, còn thiếu, làm cơ sở rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung nội dung, phương pháp chuẩn bị tốt mọi mặt cho diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2018./.
Tin, ảnh: Đình Hiếu, BBT