Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Hướng tới kỷ niệm Quốc tế người cao tuổi (01-10)
08:44 | 01/10/2018 Print   E-mail    

Tuổi cao gương sáng
 
 
 
Lễ mừng thọ NCT Phường 1 năm 2017
 
Các cụ cao niên đáng ngợi ca
“Cây cao bóng cả” tựa thân đa
Tiên phong cống hiến thời trai trẻ
Mẫu mực làm gương lúc tuổi già
Tài đức trao dồi tròn việc nước
Nhân tâm bồi đắptrọn tình nhà
“Tuổi cao gương sáng” truyền lưu mãi
Lớp lớp cháu con kính ngợi ca./.
 
Thơ, ảnh: Trọng Chu, BBT