Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch tại thành phố Vũng Tàu
09:34 | 07/10/2018 Print   E-mail    

Công bố công khai điều chỉnh quy hoạchtại thành phố Vũng Tàu
 
       Thực hiện điều 53, điều 54 của Luật Quy hoạch đô thị, nhằm công khai các quyết định phê duyệt quy hoạch. UBND thành phố Vũng Tàu công bố công khai điều chỉnh quy hoạch các Quyết định sau:
 
       Quyết định 5241/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư Tây Bắc AIII, Phường 12. Ban quản lý đầu tư xây dựng 1 có trách nhiệm lắp đặt pano bản vẽ tổng mặt bằng được duyệt tại khu vực quy hoạch để công khai cho các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện theo quy hoạch được duyệt.
 
       Quyết định 5922/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô 1 diện tích 1.526,7m2 thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở 240 Lê Lợi, Phường 7. Tổng công ty khí việt Nam-Công ty cổ phần có trách nhiệm lắp đặt pano bản vẽ tổng mặt bằng được duyệt tại khu vực quy hoạch để công khai cho các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện theo quy hoạch được duyệt.
 
       Quyết định 6235/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch thửa đất số 97 và thửa đất số 122 tờ bản đồ số 34 thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở cán bộ công nhân viên (đợt 2) đường Huyền Trân Công Chúa, Phường 8. Ông bà Nguyễn Văn Khương-Nguyễn Thị Thảo có trách nhiệm lắp đặt pano bản vẽ tổng mặt bằng được duyệt tại khu vực quy hoạch để công khai cho các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện theo quy hoạch được duyệt.
 
       Quyết định 6817/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500  Khu nhà ở Hải Đăng-The Light City, Phường 12. Công ty phát triển nhà Bà rịa-Vũng Tàu có trách nhiệm lắp đặt pano bản vẽ tổng mặt bằng được duyệt tại khu vực quy hoạch để công khai cho các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện theo quy hoạch được duyệt.
 
        Quyết định 2494/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000  Đảo Long sơn với khu dất xây dựng cửa hàng xăng dầu Tuấn Cúc tại xã Long sơn. Công ty TNHH Xăn dầu Tuấn Cúc có trách nhiệm lắp đặt pano bản vẽ tổng mặt bằng được duyệt tại khu vực quy hoạch để công khai cho các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện theo quy hoạch được duyệt.
 
        Quyết định 2498/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000  Khu Nam Sân bay với khu dất xây dựng trụ sở Khu phố 1, Phường Nguyễn An Ninh. Ban quản lý đầu tư xây dựng 2 có trách nhiệm lắp đặt pano bản vẽ tổng mặt bằng được duyệt tại khu vực quy hoạch để công khai cho các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện theo quy hoạch được duyệt./.
 

Tin: Thắng Cảnh, BBT