Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Tuyên truyền chủ trương của ngành Giáo dục Tỉnh đối với việc áp dụng tài liệu “Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ Giáo dục”.
09:40 | 07/10/2018 Print   E-mail    

Tuyên truyền chủ trương của ngành Giáo dục Tỉnh đối với việc áp dụng tài liệu “Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ Giáo dục”.
 
      Vừa qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 167-CV/BTG ngày 24/9/2018 gửi các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố về việc tuyên truyền chủ trương của ngành Giáo dục Tỉnh đối với việc áp dụng tài liệu “Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ Giáo dục”.
 
      Theo đó, mục đích của Công văn là nhằm kịp thời cung cấp thông tin tuyên truyền và định hướng để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố hiểu rõ về chủ trương của Tỉnh với tài liệu “Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ Giáo dục”.
 
 
 
      Thứ nhất, về sự ra đời, tình hình áp dụng sách “Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ Giáo dục” tại các Tỉnh thành trong cả nước: Theo ông Nguyễn Đức Hữu – Phó Vụ trưởng Vụ giáo dục Tiểu học – Bộ giáo dục và đào tạo thì để tăng cường chất lượng Tiếng Việt cho học sinh, nhất là học sinh dân tộc ở các vùng khó khăn, Bộ Giáo dục và đào tạo đã thử nghiệm tài liệu “Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ Giáo dục”; Tài liệu “Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ Giáo dục” là kết quả nghiên cứu từ năm 1978 của một số nhà khoa học, đứng đầu là GS.TSKH Hồ Ngọc Đại thông qua các đề tài nghiên cứu và được áp dụng vào dạy học ở trường thực nghiệm Hà Nội. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu và áp dụng thí điểm trong dạy môn Tiếng Việt 1 tại trường thực nghiệm và một số cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và đào tạo đã đồng ý cho các địa phương có nhu cầu và đảm bảo các điều kiện áp dụng vào việc dạy học Tiếng việt lớp 1, nhất là những vùng khó khăn áp dụng từ năm học 2008-2009 đến năm học 2016-2017 trên tinh thần tự nguyện, các địa phương không bắt buộc.
 
      Thứ hai, về chủ trương của ngành Giáo dục Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đối với việc áp dụng tài liệu “Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ Giáo dục” trên địa bàn Tỉnh: Từ năm 2000 đến nay, Sở Giáo dục và đào tạo Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã triển khai thực hiện theo Chương trình giáo dục hiện hành, không triển khai tài liệu “Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ Giáo dục” ở bất kỳ Trường Tiểu học nào trên địa bàn Tỉnh. Theo định hướng của Sở Giáo dục và đào tạo Tỉnh, từ năm học 2018-2019 đến khi chương trình giáo dục phổ thông mới được triển khai vào năm học 2019-2020, nhằm giữ sự ổn định về phương pháp dạy và học môn Tiếng Việt lớp 1, cũng như kết quả đạt được rất tốt trong nhiều năm qua, Sở Giáo dục và đào tạo khẳng định không triển khai thực hiện sách “Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ Giáo dục” trên địa bàn Tỉnh.
 
      Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ nội dung trên, sử dụng thông tin của Sở Giáo dục và đào tạo Tỉnh cung cấp để tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn thành phố về chủ trương của ngành Giáo dục Tỉnh và các nội dung liên quan đến tài liệu “Tiếng việt lớp 1 Công nghệ Giáo dục”./.
 
                                                                                            Tin: Bằng Lăng, BBT