Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018
02:38 | 08/10/2018 Print   E-mail    

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018
 
      Thực hiện Văn bản số 5056/STNMT-CCBVMT ngày 18/9/2018 của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018, vừa qua UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Văn bản số 5813/UBND-TNMT ngày 05/10/2018 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018. Năm 2018 chiến dịch có chủ đề "Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững".
 
 
  
       Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội thành phố, UBND các phường, xã, các lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch. Nội dung chiến dịch gồm: Tổ chức triển khai đồng loạt các hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nhựa và nilon; Phát động các phong trào nhằm huy động sự tham gia của cộng đồng thu gom, thu hồi các bao gói hóa chất bảo vệ thực vật theo quy định của Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 của liên Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và bộ Tài nguyên môi trường; Tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý môi trường, giải quết những vấn đề môi trường cấp bạch, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tường Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông, báo chí, đài phát thanh, truyền hình tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường, các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 trong đó tập trung vào nội dung nội dung xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn, tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề bảo vệ môi trường tại nơi công cộng, đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở người dân cùng hành động bảo vệ môi trường.
 
      Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị của thành phố cần tập trung giải quyết các điểm nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn, tăng cường kiểm tra giám sát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; Tăng cường tổ chức các hoạt động ra quân làm sạch môi trường tại các bãi biển, khu vực ven bờ trong đó tập trung vào việc thu gom, thu hồi các sản phẩm làm từ nhựa, bao bì, túi nilon và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định; Tổ chức bàn giao bãi biển, khu vực ven bờ đã làm sạch cho tổ chức, đơn vị có trách nhiệm quản lý để không tái diễn tình trạng ô nhiễm môi trường biển.
 
      UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội thành phố, UBND các phường, xã nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung Văn bản này./.
                                                                                           Tin: Lê Ngân, BBT