An sinh - Xã hội An sinh - Xã hội
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Vũng Tàu
01:47 | 12/10/2018 Print   E-mail    

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Vũng Tàu
 
          Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy tại Chỉ thị số 39- CT/TU ngày 07/09/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế (BHXH, BHYT) trên địa bàn thành phố; UBND Thành phố vừa ban hành công văn yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể thành phố và UBND các phường, xã tiếp tục quán triệt và tăng cường hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị và các Nghị quyết, kế hoạch cụ thể hóa việc triển khai thực hiện của Tỉnh ủy, Thành ủy về chính sách BHXH.
 
          Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể thành phố và UBND các phường, xã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật, chế độ liên quan đến BHXH, BHYT đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức về sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa, tạo sựu đồng thuận, tích cực tham gia BHXH, BHYT. Rà soát, lập danh sách các đối tượng để quan tâm hỗ trợ tham gia và hưởng các chế độ về BHXH, BHYT. Tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động và người lao động, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đóng BHXH, BHYT trên địa bàn. Tổ chức, cải tiến, rút ngắn các bước khám, chữa bệnh BHYT tạo sự hài lòng của người dân. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đưa chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT là một chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. UBND thành phố cũng giao phòng Y tế theo dõi, giám sát và đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện, định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện./.
 
Tin: Phương Anh, BBT