Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng, chống tham nhũng những tháng cuối năm 2018.
01:56 | 23/10/2018 Print   E-mail    

Một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng, chống tham nhũng những tháng cuối năm 2018.
 
      Thực hiện Công văn 4764-CV/TU ngày 01/10/2018 của Tinh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống tham nhũng những tháng cuối năm 2018, vừa qua, Thành ủy Vũng Tàu cũng đã ban hành Công văn số 2932-CV/TU ngày 10/10/2018 gửi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố và các tổ chức Đảng trực thuộc về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống tham nhũng những tháng cuối năm 2018.
 
 
(Hình minh họa)
 
      Theo đó, Thường trực Thành ủy Vũng Tàu yêu cầu Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các cấp ủy Đảng trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả công tác tuyên truyền để tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thấm nhuần quan điểm, chủ trương, mục tiêu của Đảng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên, qua đó tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động đối với công tác phòng, chống tham nhũng; phát huy vai trò của nhân dân và cơ quan báo chí, truyền thông trong phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi tham nhũng; chủ động định hướng, cung cấp thông tin cho báo chí để đưa ra tin đúng, chính xác, kịp thời; đấu tranh, phản bác, xử lý các thông tin sai trái, xuyên tạc sự thật, không mang tính xây dựng làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước.
 
      Các cấp ủy Đảng trực thuộc, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo Chương trình số 25-CTr/TU ngày 30/5/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018”’; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tự phát hiện, đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng trong nội bộ đơn vị mình; Kịp thời nắm bắt thông tin phản ánh liên quan đến dấu hiệu tham nhũng của cán bộ, đảng viên để nhắc nhở, uốn nắn, ngăn chặn kịp thời và kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.
 
      Thành ủy Vũng Tàu giao Ban tổ chức Thành ủy phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố nghiên cứu đưa ra kết qủa công tác phòng, chống tham nhũng là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của tập thể, người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị; Giao UBND thành phố khẩn trương hoàn thành các cuộc thanh tra kinh tế-xã hội, thực hiện nghiêm kết luận thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, tiếp tục duy trì tốt công tác thanh tra công vụ đột xuất; Giao HĐND thành phố, Ủy ban Kiểm tra và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp khẩn trương hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018, đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, tham mưu Thường trực BTV Thành ủy xây dựng Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 phù hợp với tình hình thực tế của thành phố; Giao Công an, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, hạn chế điều tra bổ sung, điều tra lại, án bị hủy, bị sửa…do sai sót, không thống nhất của các cơ quan tố tụng./.

                                                                                                 Tin: Bằng Lăng, BBT