Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
02:01 | 23/10/2018 Print   E-mail    

Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
 
     Thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU của Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, vừa qua, Thành ủy Vũng Tàu cũng đã ban hành Kế hoạch số 264-KH/TU ngày 11/10/2018 gửi các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU của Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
 
     Theo đó, mục đích của kế hoạch là nhằm triển khai thực hiện nhanh chóng, hiệu quả Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và chương trình hành động của Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người dân thành phố Vũng Tàu.
 
     Mục tiêu đặt ra đến năm 2025 của thành phố Vũng Tàu là: Tuổi thọ người dân trung bình khoảng 76,95 tuổi, số năm sống khỏe đạt thối thiểu 67 năm; Tỷ lệ tham gia bảo hiểm Y tế đạt trên 95% dân số; Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt tối thiểu 95% với 12 loại vắc xin triển khai tiêm cho trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn; Giảm tỷ xuất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi xuống 14%; Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi dưới 17%; Phấn đấu trên 90% dân số được quản lý sức khỏe; Đảm bảo đến năm 2020 đảm bảo 100% Trạm Y tế phường, xã đạt chuẩn quốc gia; Tốc độ tăng dân số ở mức 1,03%.
 
     Phấn đấu đến năm 2030: Tuổi thọ người dân trung bình khoảng 77,45 tuổi, số năm sống khỏe đạt thối thiểu 68 năm; Tỷ lệ tham gia bảo hiểm Y tế đạt trên 95% dân số; Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt trên 95% với 14 loại vắc xin; Giảm tỷ xuất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 13%; Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi dưới 15%; Phấn đấu trên 95% dân số được quản lý sức khỏe; 100% Trạm Y tế phường, xã thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm; Tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 90%.
 
     Thành ủy Vũng Tàu yêu cầu các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố cần chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới Y tế cơ sở; Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn; Đẩy mạnh phát triển ngành Dược và thiết bị Y tế; Đổi mới hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ Y tế.
 
     Thành ủy Vũng Tàu giao cho UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này với các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình cụ thể; Giao cho Hội đồng nhân dân thành phố xem xét đưa những nội dung về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân nêu trong Kế hoạch này vào Nghị quyết phát triển Kinh tế-xã hội hằng năm; Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện. Tích cực tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Giao cho Ủy ban kiểm tra Thành ủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này./.
 
                                                                                                 Tin: Bằng Lăng, BBT