Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Trước 31/10/2018 các tàu cá có chiều dài từ 24m trở lên bắt buộc lắp thiết bị giám sát hành trình
08:18 | 26/10/2018 Print   E-mail    

Trước 31/10/2018 các tàu cá có chiều dài từ 24m trở lên bắt buộc lắp thiết bị giám sát hành trình
 
     Sáng ngày 25/10, Chi Cục thủy sản Tỉnh phối hợp với UBND Thành phố tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến cho hơn 100 ngư dân có tàu cá có chiều dài từ 24m trở lên về việc lắp đăt thiết bị giám sát hành trình.
Tại hội nghị, đại diện Chi Cục thủy sản Tỉnh đã phổ biến đến các ngư dân nội dung các văn bản của Trung ương, Tỉnh như: Quyết định số 1047/QĐ-TTg ngày 17/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển nghề khai thác viễn dương và tổ chức đưa ngư dân đi khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài; văn bản số 3274/TCTS-VP ngày 20/9/2018 của Tổng Cục thủy sản về việc tuyên truyền các phóng sự về IUU đã được phát sóng trên VoV1; công văn số 9559/UBND-VP của UBND tỉnh BR-VT ngày 25/9/2018 về việc bắt buộc tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 10/10/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện các giải pháp chấm dứt tàu cá và ngư dân tỉnh BR-VT vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái pháp luật.
 
     Theo công văn số 9559/UBND-VP của UBND tỉnh: trước ngày 31/10/2018, các tàu cá có chiều dài từ 24m trở lên bắt buộc phải tự lắp thiết bị giám sát hành trình theo khuyến nghị Ủy ban Châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Trường hợp chủ tàu cá không chấp hành việc lắp thiết bị giám sát hành trình và không tuân thủ việc mở máy 24/24 giờ khi khai thác hải sản trên các vùng biển, áp dụng hình thức không cấp, gia hạn giấy phép khai thác thủy sản cho đến khi chấp hành xong việc lắp đặt thiết bị. Đối với các tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m đến dưới 24m bắt buộc phải tự lắp thiết bị giám sát hành trình trước ngày 1/1/2019, đảm bảo việc thực hiện các quy định ngay khi Luật Thủy sản 2017 có hiệu lực thi hành.
 
     Việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình không chỉ phục vụ cho việc chống đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài mà còn giúp kiểm soát hành trình trên biển, quản lý khai thác sai luồng, sai tuyến để chủ động và có giải pháp ứng cứu phù hợp khi có thiên tai, tai nạn trên biển./.

 

Tin, ảnh: Phương Anh, BBT