An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng
Kế hoạch khám sức khỏe thực hiện Nghĩa vụ Quân sự, Nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân của Phòng Y tế, Trung tâm Y tế Thành phố đã được Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt.
08:50 | 29/10/2018 Print   E-mail    

Từ ngày 05/11 Thành phố tổ chức khám sức khỏe Nghĩa vụ Quân sự, Nghĩa vụ Công an năm 2019
 
     Kế hoạch khám sức khỏe thực hiện Nghĩa vụ Quân sự, Nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân của Phòng Y tế, Trung tâm Y tế Thành phố đã được Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt. Theo đó lịch khám tại các phường, xã sẽ bắt đầu từ ngày 05/11 và kết thúc vào 07/12 cụ thể như sau:
 
Thời gian khám
 
Đơn vị
Địa điểm khám sức khỏe
Ngày 05/11 (thứ Hai)
Xã Long Sơn
UBND xã Long Sơn
Ngày 06/11 (thứ Ba)
Phường 12
UBND Phường 12 (7A Nguyễn Gia Thiều)
Ngày 07/11 (thứ Tư)
Phường 11
UBND Phường 11 (1020 đường 30/4)
Ngày 08/11 (thứ Năm)
Phường Rạch Dừa
UBND P. Rạch Dừa (20 Nơ Trang Long)
Ngày 09/11 (thứ Sáu)
P. Thắng Nhất
UBND P. Thắng Nhất (01 Nguyễn Hữu Cảnh)
Ngày 12/11 (thứ Hai)
Phường 10
UBND Phường 10 (219/28 Lưu Chí Hiếu)
Ngày 13/11 (thứ Ba)
Khám công dân thực hiện Nghĩa vụ CAND
Ban Chỉ huy quân sự Thành phố (05 Lê Hồng Phong)
Ngày 14/11 (thứ Tư)
Phường 7
Ban Chỉ huy quân sự Thành phố (05 Lê Hồng Phong)
Ngày 15/11 (thứ Năm)
Phường 9
Ban Chỉ huy quân sự Thành phố (05 Lê Hồng Phong)
Ngày 16/11 (thứ Sáu)
P. Nguyễn An Ninh
Ban Chỉ huy quân sự Thành phố (05 Lê Hồng Phong)
Ngày 19/11 (thứ Hai)
Phường 8
Ban Chỉ huy quân sự Thành phố (05 Lê Hồng Phong)
Ngày 20/11 (thứ Ba)
P. Thắng Nhì
Ban Chỉ huy quân sự Thành phố (05 Lê Hồng Phong)
Ngày 21/11 (thứ Tư)
Phường 5
Ban Chỉ huy quân sự Thành phố (05 Lê Hồng Phong)
Ngày 22/11 (thứ Năm)
Phường 4
Ban Chỉ huy quân sự Thành phố (05 Lê Hồng Phong)
Ngày 23/11 (thứ Sáu)
P. Thắng Tam
Ban Chỉ huy quân sự Thành phố (05 Lê Hồng Phong)
Ngày 26/11 (thứ Hai)
Phường 3
Ban Chỉ huy quân sự Thành phố (05 Lê Hồng Phong)
Ngày 27/11 (thứ Ba)
Phường 2
Ban Chỉ huy quân sự Thành phố (05 Lê Hồng Phong)
Ngày 28/11 (thứ Tư)
Phường 1
Ban Chỉ huy quân sự Thành phố (05 Lê Hồng Phong)
 
 
     Nam công dân phường Thắng Nhì đang chờ khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sư năm 2018
tại Ban Chỉ huy quân sự Thành phố.
 
     Hội đồng khám sức khỏe cũng dành 05 ngày từ ngày 03/12 đến ngày 07/12 để khám vét cho các trường hợp không thể đến khám được theo lịch. Hội đồng khám sức khỏe của Thành phố đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự, Ban chỉ huy Công an các phường, xã tăng cường công tác tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự địa phương, phối hợp với các đoàn thể, các khu dân cư tuyên truyền sâu rộng đến gia đình, công dân đã nhận lệnh gọi khám sức khỏe chấp hành lệnh và thực hiện nghĩa vụ của công dân nhằm đảm bảo chỉ tiêu công dân gọi khám, hoàn thành nhiệm vụ tại địa phương./.
 
Tin, ảnh: Thắng Cảnh, BBT