An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng
Phường 1 đẩy mạnh tiến độ thực hiện thu thập thông tin dân cư trên địa bàn
02:47 | 02/11/2018 Print   E-mail    

Phường 1 đẩy mạnh tiến độ thực hiện thu thập thông tin dân cư trên địa bàn
 
    Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BCA ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công an về việc đẩy mạnh tiến độ thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư; Công văn số 88/BCD9896-TTr ngày 06 tháng 9 năm 2018 của Ban chỉ đạo 896 tỉnh; Kế hoạch 406/KH-CATP-QLHC ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Công an thành phố Vũng Tàu về việc triển khai thu thập thông tin dân cư trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, Ban chỉ đạo 896 Phường 1 đã kịp thời xây dựng Kế hoạch số 129/KH-BCĐ ngày 28 tháng 9 năm 2018 để triển khai thực hiện.
Theo đó, kể từ 08 giờ ngày 01/10/2018, tất cả 06 Tổ thu thấp thông tin trên địa bàn của sáu Khu phố trong toàn Phường đều đồng loạt triển khai thực hiện. Qua một tháng tiến hành, theo tổng hợp của Ban chỉ đạo 896 Phường, đến nay đã có trên 50% số dân cư trên địa bàn hoàn thành cập nhật dữ liệu thông tin chính xác.
 
Tổ thu thấp thông tin dân cư KP5 đang hướng dẫn người dân kê khai
 
     Sở dĩ có được kết quả đó là do sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo 896 mà trực tiếp là Tổ giúp việc Ban chỉ đạo 896 của Phường đã tích cực triển khai đầy đủ, cụ thể, kịp thời các bước thực hiện. Từ việc tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chủ chốt ở cơ sở về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thu thập thông tin dân cư. Xác định trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân trong Tổ công tác thu thấp thông tin. Đến việc hướng dẫn đầy đủ nội dung và phương pháp tiến hành nắm vững các đối tượng thu thấp thông tin, hướng dẫn tỉ mỉ, cụ thể các bước trong quy trình kê khai vào phiếu thu thập thông tin dân cư (Phiếu DC01) và cách xử lý, giải quyết một số trường hợp cần lưu ý như: Họ tên và tên đệm là phải căn cứ vào giấy khai sinh gốc của công dân; các trường hợp phài có “Người khai hộ”; trường hợp không có ngày, tháng sinh; trường hợp thông tin về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh, dân tộc, quê quán của công dân không thống nhất giữa các giấy tờ v.v… Tất cả những trường hợp đặc biệt trên đều được các thành viên trong Tổ công tác và nhất là các cán bộ CA Khu vực giải thích cặn kẽ và hướng dẫn để người dân kê khai cho chính xác.
 
     Với kết quả và tiến độ thực hiện thuận lợi như trên, Ban chỉ đạo 896 của Phường 1 quyết tâm sẽ hoàn thành công tác thu thập thông tin dân cư trên địa bàn Phường trước thời hạn quy định của trên giao./

 

Tin, ảnh: Thái Minh, BBT 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn