An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng
Phường 3 đang khẩn trương tiến hành thu thập thông tin dữ liệu dân cư
01:51 | 05/11/2018 Print   E-mail    

Phường 3 đang khẩn trương tiến hành thu thập thông tin dữ liệu dân cư
 
     Thực hiện Quyết định 896/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 05/CT-BCA ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công an; Công văn số 88/BCD9896-TTr ngày 06 tháng 9 năm 2018 của Ban chỉ đạo 896 tỉnh; Kế hoạch 406/KH-CATP-QLHC ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Công an thành phố Vũng Tàu về việc thu thập thông tin dân cư trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Ban chỉ đạo 896 của Phường đã tích cực triển khai đầy đủ, kịp thời các bước thực hiện.
 
     Từ việc tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ ở cơ sở về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thu thập thông tin dân cư. Xác định trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân trong Tổ công tác thu thập thông tin. Đến việc hướng dẫn đầy đủ nội dung và phương pháp tiến hành, nắm vững các đối tượng thu thập thông tin, hướng dẫn tỷ mỷ, cụ thể các bước trong quy trình kê khai vào phiếu thu thập thông tin dân cư (Phiếu DC01) và cách xử lý, giải quyết một số trường hợp cần lưu ý xuống tận các khu phố, tổ dân phố. Khẩn trương ra quân tuyên truyền và phát động đồng loạt xuống tất cả 05 khu phố trong toàn Phường cùng tổ chức thực hiện Đề án thu thập thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn toàn Phường.
 
Cảnh sát khu vực hướng dẫn người dân kê khai phiếu thu thập thông tin về dân dư
 
     Ban chỉ đạo 896 của Phường yêu cầu 05 Khu phố, mà nòng cốt là lực lượng cảnh sát Khu vực phải hướng dẫn cụ thể, chi tiết cho từng hộ dân; thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thật đầy đủ, chính xác kịp thời, phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đáp ứng yêu cầu chính đáng của công dân.
 
     Qua hơn 1 tháng triển khai thực hiện Đề án, toàn Phường đã đạt được một số kết quả nhất định. Kịp thời giải quyết những vướng mắc về hộ tịch, thông tin cá nhân như phải bổ sung ngày, tháng, năm sinh trong sổ hộ khẩu;Các trường hợp vẫn thường gặp như chết nhưng chưa xóa khẩu;Chưa điều chỉnh số nhà theo địa chỉ mới;Vắng mặt khỏi địa phương nhưng không xác định được nơi ở hiện tại … Đồng thời,cảnh sát khu vực giúp người dân giải quyết một số trường hợp cần lưu ý như: Họ tên và tên đệm là phải căn cứ vào giấy khai sinh gốc của công dân; các trường hợp phài có “Người khai hộ”; trường hợp thông tin về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh, dân tộc, quê quán của công dân không thống nhất giữa các giấy tờ … Tất cả những trường hợp trên đều được các thành viên trong Tổ công tác và nhất là các cán bộ công an Khu vực giải thích cặn kẽ và hướng dẫn đầy đủ để người dân kê khai cho chính xác.
 
     Tính đến thời điểm hiện nay, toàn phường đã đạt được trên 50% tiến độ của Đề án. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn và vấp phải một số thiếu sót. Đồng thời, qua thực tế giải quyết những vướng mắc, Tổ công tác đã đúc kết và rút ra được nhiều kinh nghiệm. Với kết quả, kinh nghiệm và tiến độ thực hiện như hiện nay, Ban chỉ đạo 896 của Phường tin tưởng công tác thu thập thông tin dân cư trên địa bàn sẽ hoàn thành trước thời hạn theo quy định của trên./.
                                                                             Tin, ảnh: Thúy Hiền, BBT