Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Phường 1 khẩn trương tiến hành công tác điều tra, cập nhật hồ sơ phổ cập giáo dục năm 2018
12:06 | 08/11/2018 Print   E-mail    

Phường 1 khẩn trương tiến hành công tác điều tra, cập nhật hồ sơ phổ cập giáo dục năm 2018
 
     Thực hiện Kế hoạch số: 808/KH-BCĐ ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Ban chỉ đạo PCGD- XMC thành phố Vũng Tàu về việc Thực hiện công tác phổ cập giáo dục- xóa mù chữ năm 2018. Ban chỉ đạo PCGD- XMC cùa Phường 1 đã kịp thời xây dựng Kế hoạch Số 443/UBND ngày 25 thánh 10 năm 2018 để chỉ đạo Ban điều hành các Khu phố, các Tổ dân phố, giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn triển khai thực hiện. Đồng thời ra Quyết định thành lập 38 Tổ điều tra, mỗi tổ gồm 04 người do các ông bà Tổ trưởng hoặc Tổ phó làm Tổ trưởng, giáo viên trường THCS Vũng Tàu làm Tổ phó và các cô giáo ở trường tiểu học Đoàn kết, trường mầm non Ánh Dương làm tổ viên trên toàn Phường để cùng bắt tay vào thực hiện.
 
      Ban chỉ đạo PCGD- XMC cùa UBND Phường 1 yêu cầu: Các Khu phố phải khẩn trương Triển khai Kề hoạch đến các tổ dân phố, đôn đốc, hướng dẫn các tổ dânphố thực hiện đúng nội dung và thời gian theo quy định; Các Tổ trưởng , phó tổ dân phố ( Tổ trưởng tổ điều tra) hướng dẫn giáo viên các trường THCS Vũng Tàu, Tiểu học Đoàn Kết, Mầm non Ánh Dương, đến từng hộ gia đình để điều tra, cập nhật phiếu phổ cập giáo dục (không để sót hộ, kể cả những hộ tạm trú dài hạn có xác nhận của Công an phường, những hộ mới chuyển đến lập phiếu mới, những hộ chuyển đi thì ghi chú vào phiều điều tra).Đối với Giáo viên các trường trực tiếp điều tra:Khi tiến hành điều tra phải ghi đầy đủ, rõ ràng các cột mục trong phiếu điều tra; điều tra toàn bộ các thành viên trong hộ gia đình có độ tuổi từ 0-60 tuổi (sinh từ 2018 – 1958); ghi rõ học sinh, sinh viên đang học tại các trường từ nhà trẻ đến đại học, (ghi cụ thể năm tốt nghiệp của từng cấp học). Đối với các hộ gia đình có trẻ sinh năm 2013 chuẩn bị vào lớp 1, trẻ sinh năm 2008 chuẩn bị vào lớp 6 giáo viên phát bản khai cho phụ huynh đề nghị ghi đầy đủ các thông tin, cung cấp bản sao Hộ khẩu, hoặc sổ tạm trú, khai sinh,( Không cần chứng thực) sau đó Tổ điều tra ký vào bản khai chuyển bản khai và các giấy tờ có liên quan về UBND Phường phục vụ cho công tác nhập liệu và tuyển sinh năm học 2018 – 2019.
 
      Qua thời gian từ ngày 27/10/2018 đến ngày 06/11/2018, tất cả 38 Tổ điều tra trên địa bàn Phường đều đã hoàn thành bước điều tra thông tin của trên 2.000 hộ gia đình với hơn 12.000 nhân khẩu. Ngày 07/11/2018 Ban chỉ đạo PCGD- XMC cùa UBND Phường đã tiến hành tổng hợp và bước vào giai đoạn nhập dữ liệu điều tra trên phần mềm PCGD của Tỉnh./.
                                                                                Tin: Thái Minh, BBT