Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Vũng Tàu đẹp lắm buổi hừng đông
12:17 | 08/11/2018 Print   E-mail    

Vũng Tàu đẹp lắm buổi hừng đông
 
 
 
Vũng Tàu đẹp lắm buổi hừng đông
Rực rỡ hào quang tỏa ánh hồng
Đang lúc mặt trời nhô khỏi biển
Là khi sóng nước tỏa mênh mông
Hào quang lấp lánh mời du khách
Gió thoảng hây hây đượm sắc nồng
Tiên cảnh thiên đường nơi hạ giới
Vũng Tàu đẹp lắm buổi hừng đông.
 

                                          Thơ: Trọng Chu, BBT